Lovgivning for brug af sprøjtemidler

Sprøjteforbud Blaa VPU Website

Nationalt forbud mod anvendelse af visse sprøjtemidler i 2024

I Danmark bor vi ovenpå grundvandet, hvor vores rene drikkevand kommer fra. Sprøjtegift risikerer derfor at forurene drikkevandet for de kommende generationer, og det vil vi gerne forhindre. Derfor har et flertal i Folketinget vedtaget et nyt forbud mod at bruge sprøjtemidler på flere både offentlige og private arealer med bl.a. glyphosat som er det aktive stof i bekæmpelsesmidlet Round-up.
Fliser Overflade

Særligt sårbare områder

Fra 1. januar 2024 må sprøjtemidler som Round-up, ikke bruges på arealer, som fx stier, veje, grus, fortove, indkørsler, parkeringspladser og terrasser eller andre områder der er asfalterede, belagt med beton, fliser eller grus. Her er det øverste muldlag er fjernet, hvilket skaber en større risiko for, at sprøjtegift ikke når at blive tilstrækkelig nedbrudt inden det siver ned i grundvandet.

Heldigvis kan man sagtens holde fliser og andre havearealer rene uden brug af sprøjtegifte.
Textvisual Flaske Sprojtefrihave2024

Kom af med ulovlige sprøjtemidler

Har du gamle pesticider til at stå skal du være opmærksom på, at de bliver afskaffet på den korrekte måde. Sprøjtemidler indeholder nemlig oftest stoffer, som er skadelige for miljø eller mennesker og kræver særlig behandling. Hvis midlet har et faresymbol, skal rester og tom emballage afleveres som farligt affald til den kommunale affaldsordning. Har du egen affaldsbeholder og bor i Aarhus kommune, har du fået udleveret en rød kasse til farligt affald der bliver tømt efter behov. Du skal blot stille den oven på en af de andre beholdere, så tager skraldemanden den med og stiller en tom beholder i stedet.
Vildmedviljebanner

Drop sprøjtegiften og lad haven være vild med vilje

Den mest simple måde at undgå sprøjtegift er naturligvis at lade haven være, som den er. Vild med vilje er blevet en stor trend iblandt danske haveejere og mange lader bevidst ukrudtet og græsplænen vokse for at skabe et bedre miljø for insekter og standse tabet af biodiversitet. Samtidigt kan du undgå unødvendige sprøjtegifte, som risikerer at ende i det grundvand, der en dag bliver vores drikkevand.

Få inspiration til en vildere have
Skovrejsning Geding

Ambitioner for fremtidens drikkevand

Brug af sprøjtegift forurener grundvandet og det er kun nogle sprøjtegifte, der er påvirket af det seneste forbud. Budskabet fra vandværkerne i Aarhus er tydeligt - drop brugen af sprøjtegift helt og aldeles, så vi sammen kan sikre fremtidens rene drikkevand.
Miljøministeriet arbejder med lovgivningen på området for at mindske sprøjtemidlers belastning af sundhed, natur og miljø. Samtidigt arbejder Vandværkerne i Aarhus for sikre, at der ikke sker fremtidig forurening, ved at beskytte de områder, hvor grundvandet dannes, gennem oprettelse af skov og natur.

Reglerne for brug af sprøjtegifte til privat brug

Er du i tvivl om reglerne for brug af sprøjtegifte til privat brug, så kan du her finde svar på de mest almindelige spørgsmål.

Husk at al brug af sprøjtegifte forurener grundvandet. Så drop brugen af sprøjtegift helt og aldeles, så vi sammen kan sikre fremtidens rene drikkevand.

Læs mere om lovgivningen hos Miljøstyrelsen
Er det forbudt at bruge sprøjtegift i haven?

Fra 2024 må du ikke længere benytte sprøjtegifte på f.eks. stier, veje, grus, fortove, indkørsler, parkeringspladser og terrasser. I Danmark bor vi ovenpå grundvandet, hvor vores rene drikkevand kommer fra. Sprøjtegift risikerer derfor at forurene drikkevandet for de kommende generationer, og det vil vi gerne forhindre.

Derfor har et flertal i Folketinget vedtaget et nyt forbud mod at bruge sprøjtegifte på flere både offentlige og private arealer. Lovændringen betyder, at det bliver forbudt at bruge sprøjtemidler med bl.a. glyphosat, som er det aktive stof i bekæmpelsesmidlet Round-up.

Hvad betyder den nye lovgivning for køb og salg af sprøjtegifte?

Forbuddet mod at bruge sprøjtegifte på en lang række både offentlige og private arealer træder i kraft den 1. juli 2022 med den virkning, at det vil blive forbudt at sælge de omtalte sprøjtemidler til de nævnte arealer fra 1. januar 2023. 

Ændringerne betyder derudover, at disse sprøjtegifte fra 1. januar 2024 ikke må anvendes på arealer, som fx er asfalterede, belagt med beton, fliser eller grus og på græsarealer med offentlig adgang.

På denne side kan du læse mere om de nye regler for brug af sprøjtegifte.

Hvad gør jeg, hvis jeg har et pesticid stående, som ikke længere er godkendt til brug?

Har du gamle pesticider til at stå, bør du skaffe dig af med dem hurtigst muligt. Du skal dog være opmærksom på, at de bliver afskaffet på den korrekte måde.

Hvis midlet har et faresymbol, skal rester og tom emballage afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Hvis midlet ikke har et faresymbol, kan du aflevere rester og tom emballage til den almindelige kommunale affaldsordning. På denne side kan du læse, hvordan vi håndterer affaldssortering i Aarhus.

Der er dog forskel på de kommunale affaldsordninger, så sørg for at tjekke reglerne i din kommune.

Du kan læse mere om faresymbolerne her.

Hvad kan jeg gøre i stedet for at bruge sprøjtegifte i haven?

Sprøjtegifte forurener vores grundvand og stadig flere og flere pesticider bliver ulovlige at bruge i haven. Det er derfor en god ide at benytte andre metoder til at fjerne ukrudt og skadedyr i stedet for. Herunder finder du vores hverdagsråd til at komme uønsket vækst til livs.

Rådene er delt op i arealerne, da der findes forskellige metoder alt efter, hvor den uønskede vækst er. Alternativt kan du finde flere råd og information på Miljøstyrelsens hjemmeside.