Aarhuscity Forbrug Hero Aarhusvand

Om VPU Aarhus

Aarhus Solnedgang Textvisual Aarhusvand

VPU er et samarbejde mellem vandværkerne i Aarhus Kommune

Vandværkerne i Aarhus (VPU) samarbejder for at beskytte grundvandet, så vi har rent drikkevand nu og i fremtiden. VPU samarbejder også om forsyningssikkerhed og nødforsyninger mellem vandværkerne, for at sikre rent vand til aarhusianerne.
Sprøjtefri Grus

Landbrugskampagner og bykampagner

VPU har ansvaret for at forsøge at lave frivillige aftaler om sprøjtegift fri drift. Aftalerne laves med lodsejere, der har jord i de sårbare områder og i boringsnære områder, som beskrevet i Aarhus Kommunes indsatsplaner. Det er en stor opgave, hvor der skal beskyttes omkring 7.000 Ha fortrinsvis landbrugsjord.

VPU har desuden ansvaret for at gennemføre oplysningskampagner i byområderne i Aarhus Kommune. Formålet er at reducere brugen af sprøjtegifte i haverne så vi har rent drikkevand nu og i fremtiden. Bykampagnerne skal informere haveejere om at de bor ovenpå deres drikkevandsressource, og at der er mange alternativer til brugen af sprøjtegifte i haven.
Kunder Børnikøkken Textvisual Aarhusvand

Sikkerhed med nødforbindelser

Vandværkerne i Aarhus Kommune har i stor udstrækning lavet nødforbindelser til hinanden. Det sikrer at de enkelte vandværker, og dermed deres forbrugere, i tilfælde af driftstop eller forurening, kan få vand fra et andet vandværk. Det giver forbrugerne i Aarhus Kommune et stor sikkerhed for en stabil forsyning af rent og godt drikkevand.

Kort over forsyningsområder

Privateforsyninger Kort Vpu
Med mørkegrå kan du se de områder, som forsynes af de private vandværker. Resten af Aarhus Kommune forsynes fra Aarhus Vand.
Vandtrappe

Beskyttelse af sårbare og boringsnære områder

En af de vigtigste indsatser, som Indsatsplanerne beskriver, er beskyttelsen af grundvandet mod forurening i sårbare områder og i boringsnære områder. Særligt forurening med sprøjtegift er problematisk i Aarhus, fordi istidsgeologien betinger, at der er områder, hvor der sker en hurtig nedsivning af regnvand, og sammen med regnvandet, kan der følge sprøjtegift med ned i grundvandet.

Op mod 40% af alle boringer der er prøvetaget, er der fundet sprøjtegift i, og det gælder både gamle sprøjtegifte, som ikke længere er tilladte at benytte, men desværre også nye sprøjtegifte, som benyttes i landbruget og af private i dag.

I indsatsplanerne er det beskrevet, at vandværkerne i Aarhus skal forsøge at lave frivillige aftaler med alle de lodsejere, der har jord i sårbare og boringsnære områder.