Lokale fælleskaber

VPU Fællesskab

Sammen sikrer vi det rene drikkevand

Når du vælger sprøjtegiften fra beskytter du ikke kun dit eget drikkevand, men også naboens og ikke mindst fremtidige generationers rene drikkevand. Sammen sikrer vi det rene drikkevand – nu og i fremtiden. Vil du være med til at præge udviklingen i dit lokalområde? Tag fat i dit lokale fællesråd. Der findes i dag 34 fællesråd i Aarhus.
Haveskilt VPU

Få et Sprøjtefri Have-skilt

Snart er det muligt at hente dit eget Sprøjtefri Have-skilt ved de seks genbrugsstationer i Aarhus. Skiltene kan også findes i Bauhaus i Viby og Tilst hvor du også kan få en Sprøjtefri Have-sticker til postkassen.
Vildmedviljebanner

Få en lokal blomstereng

Er der en del af dit område, der kan omdannes til en smuk blomstereng? Fællesråd, grundejerforeninger og andre, der vil omdanne egne græsplæner på private arealer til mere varierede blomsterenge kan søge om blomsterfrø fra Aarhus Kommunes blomsterfrøpulje. Det er en forudsætning, at arealet er offentligt tilgængeligt, og at ansøger selv tager ansvar for at omlægge og passe området.

Læs mere om blomsterfrøpuljen
Grøngruppe Bedermalling

Lokalt fællesråd skaber grøn udvikling

I Beder-Malling området har fællesrådet nedsat ”Den grønne gruppe” som har til formål at gennemføre aktiviteter på det grønne område og tilføre kommunen viden om, hvad der rører sig lokalt på det grønne område. I 2023 afholdt gruppen en konkurrence for at kåre den grundejerforening med flest sprøjtefri haver. I vinder området havde hele 76% af alle postkasser en Sprøjtefri Have-sticker.
Plakat Download (1)

Spred budskabet

Hvis du vil være med til at dele vores budskab med beboerne i dit lokalområder kan du hente årets kampagneplakat og hænge den op i din lokale, hal, supermarked eller andre fælles arealer. Sammen sikrer vi det rene drikkevand – nu og i fremtiden.