Regnvand til toiletskyl og tøjvask i Nye

Lidt nord for Aarhus ligger den bæredygtige by Nye, hvor visionen er at skabe et bedre liv for beboerne, og hvor fællesskabet er i centrum. Aarhus Vand har sammen med en række dygtige samarbejdspartnere fået muligheden for at skabe et nyt renseværk til sekundavand.

I det nye renseværk bliver regn- og overfladevand fra området ledt via render og kanaler på tage og veje over i en regnvandssø, hvorfra det bliver ledt ud via separate lilla vandrør ud til beboernes toiletter og vaskemaskiner.

Vandrørerne er lilla, så de ikke kan forveksles med de almindelige blå rør med rent drikkevand.

Vandkonceptet i Nye