Klimatilpasning

Aarhus Vand er en del af løsningen

Det handler om at blive bedre rustet til ekstreme vejrhændelser. I fremtiden vil klimaforandringer betyde, at vi også i Aarhusområdet kommer til at opleve mere ekstremt vejr.

Forventningen til blandt andet flere kraftige regnskyl stiller vedvarende krav til hvordan, hvor meget og i hvilke områder vi bedst og mest effektivt tilpasser løsningerne til det nye klima.

Mange kilder

Ved skybrud kan regnvandet ikke være i kloakkerne. Derfor begynder vand fra veje, stier, ejendomme og de gønne områder at løbe på overfladen hen mod de laveste områder.

Det giver os som samfund nogle store – og dyre – udfordringer. Som vandselskab skal vi være med til at løse disse udfordringer ansvarligt, både planlægningsmæssigt, teknologisk og økonomisk. Det gør vi blandt andet i samarbejde med Aarhus Kommune.

Klimatilpasning i den eksisterende by

Aarhus Vand, Aarhus Kommune, Envidan og Københavns Universitet har med støtte fra VUDP udarbejdet en drejebog for Klimatilpasning af den eksisterende by.

Drejebog for klimatilpasning i den eksisterende by (pdf)

Mange løsninger

For at imødekomme udfordringerne tænker vi hos Aarhus Vand ikke kun i én retning for at tilpasse vores område til klimaet. Det er ikke nok at øge kapaciteten af kloaksystemet.

Derfor arbejder vi sammen med Aarhus Kommune og andre interessenter med en bred vifte af muligheder. De tager afsæt i vores højteknologiske løsninger som avanceret overvågning og fordeling af overskudsvand, men også i udvidelse af, etablering af vandrender og bassiner, samt opmagasinering af vand i parker og i grønne områder, hvor det ikke gør skade.

Alt for at sikre en sund balance mellem miljø, effektivitet og økonomi.

Aarhus Kommunes opgave

Rammerne for klimatilpasning i Aarhus Kommune sættes af kommuneplanen. Kommuneplanen giver bla. rammer og retningslinjer for byudvikling i oversvømmelsestruede områder.

Se kommuneplanen her