Adskillelse af regn- og spildevand

Adskillelse af overflade-/regnvand og husspildevand i hvert sit ledningssystem (også kaldt separatkloakering)
er nødvendig på grund af klimaforandringerne, der allerede har medført flere, meget kraftige regnskyl.

Adskillelse af regn- og spildevand minimerer risikoen for:

  • Spildevand i din kælder og på din grund
  • Forurening af vandløb, søer og havet
  • Oversvømmelsesskader som følge af klimaændringer

Det er Aarhus Kommune, der med sin spildevandsplan beslutter, hvilke veje og områder, der skal have adskilt regnvand og spildevand. Se et link til spildevandsplanen i boksen til højre.

Det er Aarhus Vands opgave at gennemføre det konkrete projekt med at erstatte den gamle fælleskloakledning i vejen ud for dit hus med to separate kloakrør - et til regnvand og en til spildevand. Den gamle stikledning til dit hus erstattes af to stikledninger frem til skel. Dette gør vi i samarbejde med vores private partnere, som foretager selve anlægsarbejdet. Aarhus Vand afholder alle udgifter til dette arbejde, og der opkræves ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med arbejdet.

Baggrund

Derfor adskiller vi regnvand og spildevand

Klimaforandringerne betyder, at vi i Danmark oplever stadig flere kraftige regnskyl og voldsomme skybrud. Vi forventer således, at der alene ved skybrud falder 40 procent mere regn i løbet af de næste 50 år.

Mange steder i landet, herunder også i Aarhus, giver klimaforandringerne os nogle helt særlige udfordringer de steder i kloaksystemet, hvor regnvand og spildevand løber i de samme rør frem til et renseanlæg.

De øgede regnmængder betyder, at kapaciteten i rørene mange steder allerede i dag er for lille, og at det overskydende vand – som er en sundhedsfarlig blanding af spildevand og regnvand – løber ud i eksempelvis søer, vandløb og Aarhus Bugt uden at blive renset først.  Det overskydende vand forårsager desuden oversvømmelser af kældre, veje og grønne områder.

Vi mangler med andre ord plads i kloaksystemet – ikke mindst i fremtiden. Og det gør vi noget ved – i tæt samarbejde med Aarhus Kommune.

Vi ser muligheder

Vi er i Aarhus som i mange andre kommuner allerede i fuld gang med at adskille regnvand og spildevand de steder, hvor det ikke allerede er sket. Det drejer sig typisk om områder, hvor kloaksystemet er anlagt før midten af 60’erne. I nogle af disse områder leder vi regnvandet uden om vores renseanlæg til søer, vandløb og Aarhus Bugt i helt nye rør. I andre områder håndterer vi regnvandet på terræn eller laver en kombination af begge dele.

De steder, hvor vi vælger at håndtere regnvandet på terræn, har vi mulighed for at bruge regnvandet til forskønnelse og til rekreative formål. Nogle steder gør vi således vandet til et synligt element - for eksempel i form af regnvandssøer, regnvandsbede og vandkanaler. Vi etablerer også lavninger, dæmninger, skaber helt nye byrum og indretter grønne områder på nye måder.

Kort fortalt så handler det om, at vi betragter de klimatilpasningsprojekter, vi gennemfører omkring adskillelse af regnvand og spildevand som oplagte muligheder for at understøtte Aarhus Kommunes vision om at gøre Aarhus til et endnu mere attraktivt sted at bo.

Uanset om vi vælger at lede regnvandet til et vandløb i nye rør, eller om vi vælger at håndtere det på terræn, så skaber vi et kloaksystem, der gør byen klar til at tage imod de kraftige regnskyl, der er en konsekvens af klimaforandringerne.

Vores valg af løsninger afhænger altid af de lokale forhold. Hertil kommer, at vi hele tiden holder vores indsats op mod risikoen for oversvømmelse og omkostningerne af de skader, oversvømmelser forvolder.

Byen vokser

Aarhus er i rivende udvikling, og byen vokser hurtigt. Hvert år flytter 5.000 nye borgere til kommunen.

Det betyder, at vores renseanlæg ikke kan følge med. I fremtiden samler vi derfor rensning af spildevand fra hele kommunen på to, store højteknologiske renseanlæg – Egå Renseanlæg og det kommende Marselisborg Ressourceanlæg.

Vi forventer samtidigt at reducere vores driftsudgifter til rensning af spildevand med op til 40 procent om året. Hertil kommer, at vi kan producere energi og udvinde næringsstoffer i et hidtil uset omfang.