Online besøg

Vi tilbyder et online besøg for klassen som et alternativ til det fysiske besøg.

Besøget foregår som et Microsoft Teams møde, hvor vi igennem 45 minutter 'viser rundt' på værket med en blanding af videosekvenser, fortællinger og involverende quizzer for eleverne undervejs.

Ved det online besøg har vi fokus på de centrale processer på værket, men også på hvordan anlægget passer ind i en større sammenhæng i vandkredsløbet og i vores moderne samfund.

For at gøre det online besøg til en god oplevelse, er der nogle rammer vi gerne vil arbejde inden for:

  • Vi giver en 'live' fortælling igennem Microsoft Teams. Dvs I kan se og høre os mens vi "viser rundt" på anlægget.
  • Vi bruger video fra anlægget, billeder og præsentationer som en del af præsentationen.
  • Vi bruger Mentimeter til at interagere med eleverne, så de skal have mobiler eller PC klar. Forløbet kommer til at veksle mellem oplæg, interaktioner og quiz med eleverne.
  • Vi vil gerne bede underviseren om af være medfacilitator af forløbet, så I deltager aktivt både som rundviserens og som elevernes medhjælper undervejs i forløbet. I må gerne bidrage undervejs i forløbet.
  • I bedes have en PC klar som har et kamera der viser klassen. På den måde kan vi bedre fornemme klassen, og det er mere motiverende for os at se hvem vi formidler til.

For spørgsmål om det online besøg er I meget velkommen til at skrive til visitaarhusvand@aarhusvand.dk

Situationsfoto af et online besøg