Praktiske oplysinger

Besøg foregår mellem 09:00 - 11:00 og 12:00 - 14:00. Antal personer pr. besøg: 10 - 30 personer. Minimumsalder på renseanlæg: 5. klasse (11 år).

Her kan I besøge os:

Vandværker
Stavtrupværket, Bispevej 36, 8260 Viby J

Renseanlæg
Viby Renseanlæg, Ormslevvej 155, 8260 Viby J
Egå Renseanlæg, Mosevej 57, 8240 Risskov

Online besøg
Vælg mellem tema drikkevand og tema spildevand

Læs mere praktisk information

Disse værker kan du besøge

For erhverv og undervisere

Vi tilbyder også erhvervslivet besøg på vores værker. Du finder desuden her noget undervisningsmateriale til brug før og efter et besøg, som primært er til skoleundervisning.