Pressemeddelelser

Herunder finder du Aarhus Vands seneste pressemeddelelser.

Øvrige relevante nyheder om Aarhus Vand finder du under Nyheder.

Nyt strategisk samarbejde mellem Investo Capital og Aarhus Vand skalerer nye virksomheder inden for vandområdet – 16. November 2022

Investo Capital og Aarhus Vand har netop indgået et strategisk samarbejde, der skal sikre vækst af nye, konkurrencedygtige virksomheder, der udspringer af et videnstungt og professionaliseret innovationsmiljø omkring Aarhus Vand.

 

Det faktum, at Aarhus Vand er engageret i udvikling af unge virksomheder med teknologibaggrund og har fokus på bæredygtige løsninger, matcher perfekt med Investo Capital, som gennem et nyt strategisk samarbejde med Aarhus Vand kan hjælpe lovende virksomheder til at blive succesfulde internationale virksomheder gennem videreudvikling af unikke teknologier, der muliggør besparelser og mere bæredygtige løsninger i fremtiden. 

Med aftalen skabes dermed et nyt potentiale for at bringe unge watertech-virksomheder videre med deres bæredygtige løsninger. De løsninger, som Aarhus Vand indtil videre har været med til at udvikle, omfatter bl.a. sensorer i afløbssystemet, bæredygtig teknologi til fjernelse af svovlbrinte og dronebaseret skanning af spildevands- og regnvandsbassiner.

Investo Capital har tidligere i 2022 investeret i virksomheden Dryp. Dryp er en watertech-startup, der også udspringer fra blandt andre Aarhus Vand, og som bringer nye datadrevne digitale løsninger ud til vandsektoren ved at integrere og analysere data fra vandkredsløb – især inden for håndtering af regn- og spildevand.

 • Investo ser frem til som aktiv investor at bidrage til at kommercialisere ny teknologi inden for vandkredsløb, hvilket er Aarhus Vands fokusområde. Sammen vil vi kunne gøre udviklingen af nye løsninger inden for vandkredsløb endnu bedre. Det er et utrolig relevant område, og som borgere afhænger vores fremtidige adgang til vand ganske enkelt af ny teknologi, der modnes og bringes i markedet, siger Henrik Lundum, CEO i Investo Capital

 

 • I Aarhus Vand ser vi Investo Capital som en meget visionær investor i startup virksomheder med innovativ teknologi. Selskabet indgår i en aktiv, fælles proces med at udvikle virksomheder til at kunne skabe forretning, der kan skaleres internationalt. I Aarhus Vand ser vi frem til et tæt samarbejde med Investo Capital omkring unge watertech virksomheder, som i dette partnerskab kan få adgang til ressourcer, kompetencer og kapital, siger Mads Bayer, CFO Aarhus Vand

 

 • Det indgåede samarbejde mellem Aarhus Vand og Investo Capital kan blive en stor fordel for udvikling af en bæredygtig fremtid inden for vandområdet. Aarhus Vand har en dyb viden og kompetence inden for vandkredsløb og derudover fokus på innovation og partnerskaber. Aarhus Vand er en del af Water Valley Denmark, som med mange store og erfarne aktører samler udvikling og innovation af bæredygtige og mere effektive løsninger til vandindustrien. I denne sammenhæng er det meget værdifuldt at samarbejde med en parter som Investo Capital, som arbejder med koblingen mellem teknologi, end user og udviklingen af unge virksomheder til at udnytte deres fulde potentiale som internationale anerkendte virksomheder, siger Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand, Aarhus Vand.

For yderligere information, kontakt venligst:
Mads Bayer, CFO Aarhus Vand tlf. 8947 1110, e-mail mba@aarhusvand.dk Henrik Lundum, CEO, Investo Capital, tlf. 2969 5542 e-mail hlu@investo.dk 

 

Trafikken på Viby Ringvej ved Lykkesholms Allé indsnævres fra uge 42 - 14. oktober 2022

Der vil kun være én vejbane åben i hver retning på Viby Ringvej ved T-krydset til Lykkesholms Allé i Viby fra mandag d. 17. oktober og seks uger frem.

Aarhus Vand har i flere år været i gang med at klimatilpasse området ved Lykkesholms Allé i Viby i det sydlige Aarhus til de stigende regnmængder. Sidste etape består i at adskille regnvand og spildevand under Ringvej Syd i T-krydset ved Lykkesholms Allé. Her skal der graves et rør ned, der skal lede regnvand fra området over til Gåsemosen i Eskelund, hvorefter det udledes til Aarhus Å.

Det er sidste etape af klimatilpasningen af området, som dermed bliver godt rustet til at modstå de øgede regnmængder som følge af klimaforandringerne. Som en sidegevinst er overskudsjorden fra projektet blevet brugt til at anlægge en støjvold langs Åhavevej, der reducerer trafikstøjen for beboerne i området.

Der er derudover etableret en rekreativ sø ved kolonihaveforeningerne ved Åhavevej, der opsamler og renser regnvandet, inden det ledes under Åhavevej og over til Eskelund.

Bilister, der fra mandag d. 17. oktober til søndag d. 4. december skal køre på Viby Ringvej ved T-krydset til Lykkesholms Allé, skal på grund af vejarbejdet væbne sig med tålmodighed. Der vil nemlig kun være én vejbane åben i hver retning på strækningen.

For yderligere information, kontakt:

Holger Corydon Dybdahl, projektleder i Aarhus Vand, e-mail: holger.dybdahl@aarhusvand.dk, tlf.: +45 8947 1148

Aarhus Vand indgår internationalt partnerskab om reducering af 1 mio. ton CO2 om året - 16. september 2022

Aarhus Vand har netop indgået et partnerskab med vandselskaberne Melbourne Water fra Australien og Severn Trent fra Storbritannien, der skal accelerere udviklingen af fremtidens bæredygtige spildevandshåndtering. Målet er samlet set at reducere udledningen af CO2 med 1 mio. ton om året.

Aarhus Vand, Melbourne Water og Severn Trent vil i et nyetableret partnerskab samarbejde om at udvikle teknologier, der kan gøre spildevandshåndteringen grønnere, og som reducerer den samlede CO2-belastning af spildevandshåndtering, så den bliver energineutral senest i 2030. Derudover vil partnerne dele deres viden og etablere nye, internationale standarder for måling og rapportering for udledning af CO2.

Hver for sig er de tre vandselskaber allerede ledende inden for bæredygtighed vandhåndtering, og ambitionen er nu at være med til at lede den grønne transformation af den globale vandsektor. I partnerskabet har de forpligtet sig til at arbejde sammen om at reducere CO2-udledningen med en million ton om året.

Aarhus Vand har i mange år fokuseret på at lave spildevand om til grøn energi, på at skabe bæredygtige byer gennem klimatilpasning og på at reducere CO2-udledningen. Men med partnerskabet tages et nyt skridt fremad. Produktionsdirektør i Aarhus Vand, Claus Homann, siger:

”Planeten er overophedet, og mange mennesker rundt om i verden er ramt af, at der nogle steder er for meget vand og andre steder for lidt vand. Som vandselskaber kan - og bør - vi tage både lokale og globale initiativer til at skabe klimaneutrale løsninger, og det haster.

Det kræver radikal innovation med deltagere med stor mangfoldighed, forskellig viden, nysgerrighed, ambitioner og tillid, hvilket netop er karaktertrækkene ved vores partnere i Storbritannien og Australien. Sammen kan vi skabe og implementere løsninger, vi kan motivere og udfordre hinanden og ikke mindst lykkes hurtigere.”

Se præsentation af partnerskabet her.

For yderligere information, kontakt:

Claus Homann, produktionsdirektør i Aarhus Vand, e-mail: claus.homann@aarhusvand.dk, tlf.: 8947 1300

Nye er nomineret til stor byplanpris - 31. august 2022

Den grønne og innovative by Nye nord for Aarhus er skabt i tæt samarbejde mellem Tækker Group, Aarhus Kommune og Aarhus Vand. Projektet og aktørerne bag er blevet nomineret til Byplanprisen 2022 for at vise vejen for fremtidens bæredygtige samfund.

Ejendomsudvikleren Tækker Group har sammen med Aarhus Kommune og Aarhus Vand skabt noget særligt nord for Aarhus. Nye, hedder byen, der fortsat er ved at blive til på det, der førhen var marker. Nu er de tre centrale aktører bag Nye, Tækker Group, Aarhus Kommune og Aarhus Vand blevet nomineret til den anerkendte Byplanpris 2022, som uddeles af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening.

Tækker Group, Aarhus Kommune og Aarhus Vand er med Nye nomineret for at skabe ”et af de mest innovative byudviklingsprojekter i Danmark” og for en ”innovativ og visionær plan, der viser konkrete veje for fremtidens bæredygtige bysamfund”.

Det er Jørn Tækker, direktør i og ejer af Tækker Group, der er idémand og udvikler bag Nye. Byen er en drøm, der bliver til virkelighed, forklarer Jørn Tækker.

”Nye er en helt ny måde at tænke by på. I Nye har vi gennem alle årene haft vores primære fokus rettet mod livet og landskabet mellem boligerne frem for de enkelte bygninger i sig selv. Det er på den måde lykkedes for Nye på et meget tidligt stadie i byens udvikling at skabe byliv, nærhed og en masse spirende fællesskaber og relationer på tværs af bebyggelser. Planlægningsmæssigt har vi løbende trådt mange nye stier, og vi sætter derfor rigtig stor pris på det tillidsfulde samarbejde, vi har med Aarhus Kommune og Aarhus Vand,” siger Jørn Tækker.

I Aarhus Kommune er forvaltningschef Luise Pape Rydahl naturligvis både glad og stolt over nomineringen.

”Nye beviser, hvordan tæt og grundigt samarbejde kan skabe et samfund baseret på bæredygtige principper og fremtidssikre løsninger. Byen symboliserer innovation, fællesskab og grønne værdier, som gør den attraktiv for mange. Nye indbyder til et moderne liv, hvor aktiviteter, lokalt engagement, godt naboskab og grøn mobilitet går op i en højere enhed. Jeg er stolt af det, vi sammen har skabt, og jeg er rigtig glad for, at vores indsatser bliver anerkendt med en nominering til Byplanprisen,” siger Luise Pape Rydahl.

I Aarhus Vand deler de samarbejdspartnernes begejstring. I Nye har Aarhus Vand skabt en løsning, der sikrer balance i vandet i form af et rensenetværk til sekundavand, der gør det muligt at genbruge regn- og overflade vand fra området til toiletskyl og tøjvask. På den måde kan byen reducere forbruget af drikkevand med 40 %, forklarer direktør i Aarhus Vand Lars Schrøder.

”Projektet i Nye markerer et vigtigt skifte i måden at håndtere vand på, og det helt særlige er, at man allerede ved etableringen af byen har tænkt vandhåndtering, regnvandsressourcer og klimatilpasning ind i én samlet løsning. På den måde håndterer vi hele vandets kredsløb og sikrer en bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne. Samtidig er byen designet til at kunne håndtere og rumme de voldsomme skybrud, vi oplever som følge af klimforandringerne. I dansk sammenhæng er det den første løsning af sin art,” siger Lars Schrøder, direktør i Aarhus Vand.

Vinderen af Byplanprisen 2022 afsløres på årets Byplanbøde d. 6. oktober i Sønderborg. De øvrige nominerede til årets pris er Tønder Kommune for Tøndermarksinitiativet og byomdannelser i Højer samt Høje Taastrup C P/S for Høje Taastrup C.

Om Byplanprisen

Byplanprisen er hvert år siden 1996 blevet tildelt en kommune, en region eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode, smukke eller innovative bymiljøer.

Kontakt

Jørn Tækker, direktør og ejer, Tækker Group, 86 19 18 44
Luise Pape Rydahl, forvaltningschef, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, 41 87 24 00
Lars Schrøder, direktør, Aarhus Vand, 89 47 11 00

Lyt til fortælling om vand og sluk tørsten i Festugen - 23. august 2022

Teater Fluks og lydkunster Niels Gade har skabt en lydfortælling om vand, som Aarhus Vand lancerer i Aarhus Festuge. Man kan høre fortællingen på sin mobil ved fire vandposter, der er placeret ved Tangkrogen, Skanseparken, Mindeparken og på Bispetorv.

Aarhus Vands historie begyndte for 150 år siden ved brønden på Store Torv i Aarhus, hvor byens vandkilde blev forurenet af spildevand, hvilket skabte et dødeligt koleraudbrud. Katastrofen blev anledning til stiftelsen i 1872 af det, der dengang hed Aarhus Vandforsyning.

I anledning af 150 års-jubilæet og for at skabe positiv opmærksomhed på, hvor vigtigt det er, at vi både nu og i fremtiden kan drikke rent vand fra hanen, har Teater Fluks og lydkunstner Niels Gade skabt en lydfortælling om vand, som Aarhus Vand lancerer i Festugen.

Der er tale om et dramaturgisk, poetisk og levende dyk ned i vandets verden, hvor lytteren tages igennem en sanselig rejse, hvor man kan blive klogere på, hvorfor vand er kilden til alt liv. Som et dramaturgisk kneb har vandet i fortællingen fået en stemme, som fortæller om vandets kredsløb og om vandets betydning for mennesker, dyr, planter og natur.

Man kan høre fortællingen på sin mobil ved fire af Aarhus Vands 10 vandposter, der er placeret rundt omkring i byen. De fire vandposter er placeret ved Tangkrogen, Skanseparken, Mindeparken og på Bispetorv – lige der hvor Aarhus Vand opstod tilbage i 1872.

Man kan lytte til den 9 minutter lange fortælling ved én af vandposterne eller gemme den på mobilen og høre den senere. Og så kan man jo samtidig slukke tørsten eller fylde sin vandflaske, inden man bevæger sig ud på sin videre færd i Festugen.

Læs mere om lydfortællingen her.

For yderligere information kontakt Malene Laursen, Aarhus Vand, e-mail: malene.philippa.laursen@aarhusvand.dk, tlf. 6017 3507

Samarbejde sikrer rent vand i Indien og grøn vækst i Aarhus - 11. august 2022

Aarhus Kommune og Aarhus Vand A/S samarbejder med den indiske by Udaipur om sikker, sund og bæredygtig håndtering af vand. Nu bliver projektet udvidet til Indiens største delstat Rajasthan med 56 mio. mennesker. Projektet understøtter en bæredygtig udvikling i Indien, der samtidig får øjnene op for danske virksomheders viden, løsninger og teknologier.

Danmarks vandforsyning og spildevandshåndtering er blandt verdens bedste, og siden 2016 har Aarhus samarbejdet med den indiske by Udaipur om blandt andet rent drikkevand, håndtering af spildevand og en helhedsorienteret planlægning og håndtering af vandet i byudviklingen. Nu ønskes erfaringer og tiltag fra Udaipur videreført til Indiens største delstat Rajasthan, og det glæder borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard:

”I Aarhus har vi nogle helt særlige kompetencer omkring håndtering af vand, som kan inspirere og skabe værdi andre steder i verden. Samarbejdet med Indien er et godt eksempel på et stærkt partnerskab, hvor vi bidrager med viden og løsninger, der understøtter en bæredygtig global udvikling samtidig med, at vi skaber grundlag for eksport af dansk vandteknologi og skaber grøn vækst,” siger Jacob Bundsgaard.

Bestyrelsesformand i Aarhus Vand, Flemming Besenbacher, supplerer:

”Samarbejdet med Rajasthan viser, at der er et kæmpe potentiale for at udbrede kendskabet til dansk vandteknologi ude i verden. Her kan vi virkelig gøre en forskel, og samarbejdet er en direkte understøttelse af det nationale, strategiske samarbejde, Danmark og Indien for nyligt har indgået om at styrke den grønne omstilling.”

I Udaipur er der blandt andet igangsat flere projekter, som udvikler arealerne omkring floden Ayad River, der løber tværs gennem byen. Her trækker man på viden og erfaring fra Aarhus og er eksempelvis inspireret af, hvordan Aarhus Å er indtænkt som et grønt og rekreativt element i byen.

”I Aarhus har vi fokus på en helhedsorienteret håndtering af vandet. Det betyder blandt andet, at vi løbende tænker klimatilpasning og rekreative løsninger ind i udviklingen af byen, så vi fx kan håndtere store mængder regnvand og samtidig skabe smukke grønne byrum til glæde for både mennesker, dyr og planter. Den globale klimakrise betyder, at det er vigtigere end nogensinde, at vi arbejder sammen på tværs af landegrænser og deler vores viden og erfaringer,” siger Steen Stavnsbo, rådmand for Teknik og Miljø.

I forbindelse med, at det dansk-indiske samarbejde udvides til delstatsniveau, besøger en indisk delegation - anført af minister i Rajasthan, Mr. Mahesh Chandra Joshi, samt borgmester Mr. Govind Singh Taunk, fra Udaipur - Aarhus i denne uge. Delegationen har blandt andet besøgt Aarhus Å, Marselisborg Renseanlæg, Water Valley Denmark og flere danske virksomheder i vandsektoren. Besøget afrundes med et møde med miljøminister Lea Wermelin og borgmester Jacob Bundsgaard fredag d. 12. august kl. 12:00 - 13.00 på Aarhus Rådhus. Pressen er velkommen til at deltage i arrangementet. 

Kontakt

 • Jacob Bundsgaard, borgmester, via Niels Buch Johannsen, kommunikations- og pressechef, tlf. 51 57 67 16.
 • Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Aarhus Vand, 23 38 22 04
 • Steen Stavnsbo, rådmand, Teknik og Miljø, tlf. nr. 23 27 59 69
 • Eike Freeman Stubsgaard, projektleder, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, tlf. 29 20 81 76.

Fakta

Samarbejdet med Udaipur og Rajasthan sker i partnerskab med Aarhus Kommune, Aarhus Vand A/S, Arkitektskolen og Miljøstyrelsen. Projektet er finansieret af Udenrigsministeriet.

Grenåvej ved Risvangen i Aarhus indsnævres til én vejbane i hver retning i uge 26, 27 og 28 - 24. juni 2022

Der vil kun være én vejbane åben i hver retning på Grenåvej ved T-krydset til Risvang Allé i det nordlige Aarhus fra mandag d. 27. juni til søndag d. 17. juli. Samtidig afspærres Risvang Allé ved Grenåvej.

Aarhus Vand har i flere år været i gang med at klimatilpasse Risvangen i det nordlige Aarhus til de stigende regnmængder. Sidste etape består i at adskille regnvand og spildevand i et eksisterende bygværk, der er gravet ned under Grenåvej ved T-krydset til Risvang Allé. Med adskillelsen ledes spildevandet separat til Marselisborg Renseanlæg, mens regnvandet via et bassin i Riis Skov ledes ud i Aarhus-bugten.

Dette markerer afslutningen på klimatilpasningen af Risvangen, som nu er godt rustet til at modstå de øgede regnmængder som følge af klimaforandringerne. Samtidig er der sket en markant forbedring af vandmiljøet ved Den Permanente, der er et yndet badeområde ved foden af Riis Skov.

Bilister, der fra mandag d. 27. juni til søndag d. 17. juli skal køre på Grenåvej ved T-krydset til Risvang Allé, skal på grund af vejarbejdet væbne sig med tålmodighed. Der vil nemlig kun være én vejbane åben i hver retning på strækningen. Samtidig afspærres Risvang Allé ved Grenåvej for bilister. Bilister med ærinde i området bedes følge omkørselsskiltene, mens øvrige bilister henvises til Ringvejen og Ringgaden.

For yderligere information, kontakt:

Vibeke Wulf Bundesen, projektchef i Aarhus Vand, e-mail: vibeke.wulf@aarhusvand.dk, tlf.: 8947 1124

Aarhus Vand styrker grøn omstilling - 29. april 2022

Aarhus Vand har et mål om at styrke den grønne omstilling og blive energineutral i 2030. Men hvordan skal det ske? Det kan man finde svar på i selskabets årsrapport for 2021, som netop er udkommet.

I Aarhus Vands årsrapport kan man læse, at den helt store ”driver” for selskabets grønne omstilling er at udnytte energien i spildevandet fra aarhusianerne og de aarhusianske virksomheder. Renseanlæg er nemlig normalt store energislugere, men Aarhus Vand har udviklet anlæggene, så de nu er energileverandører, der producerer mere energi, end de bruger på at rense spildevandet.

Det er sket ved at nedsætte energiforbruget og samtidig øge energiproduktionen. Spildevand kan nemlig omdannes til el og varme, og i 2021 producerede selskabet 9.294 MWh overskuds-el svarende til forbruget i alle husstande på Samsø og 4.106 MWh overskudsvarme svarende til alle husstande på Læsø. Men den grønne el og varme bliver i Aarhus og kommer dermed aarhusianerne til gode via el- og fjernvarmenettet.

Aarhus Vands mål for 2030 er at producere mere energi, end selskabet bruger til både produktion af drikkevand og håndtering af spildevand, altså at den såkaldte egenforsyningsgrad samlet kommer over 100 procent. Egenforsyningsgraden for selskabets samlede aktiviteter steg med 3 procentpoint i 2021 og nåede op på 56 procent, og selskabet følger dermed planen for at blive energineutral i hele vandets kredsløb.

Også på drikkevandssiden har der været stor aktivitet i 2021 i forhold til den grønne omstilling. I 2021 indviede selskabet sit nye regnvandsanlæg i byen Nye, nord for Aarhus, som dermed er den første by i Danmark, hvor al regnvand bliver brugt til toiletskyl og tøjvask. Derved sparer man 40 procent af grundvandet.

En anden måde at spare på grundvandsressourcerne er ved at reducere vandtabet fra grundvandsboring til forbruger. I 2021 lå vandtabet i Aarhus på 5,1 procent, hvor det gennemsnitlige vandtab på landsplan er på over 7 procent. Et lavt vandtab er – udover at spare på ressourcerne - med til at sikre lavere omkostninger og et mindre energiforbrug. I alt producerede Aarhus Vand i 2021 15,4 mio. kubikmeter drikkevand.

Det, at Aarhus Vand er i stand til producere så meget energi på renseanlæggene og holde tabet af drikkevand nede på 5 procent, giver genlyd i mange andre lande, hvor klimaforandringerne for alvor udgør en trussel. Aarhus Vand er som det første vandselskab i verden certificeret inden for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og påtager sig dermed et globalt ansvar. Certificeringen skal nemlig ses i tæt sammenhæng med Aarhus Vands formål, som er at skabe sundhed gennem rent vand til mennesker og planeten. Om det siger bestyrelsesformand Flemming Besenbacher:

”Klimaforandringerne gør det tvingende nødvendigt, at vi i Aarhus Vand sammen med vores partnere udvikler nye løsninger, der understøtter selskabets klimamålsætning om at blive energineutralt senest i 2030. Det er vigtigt for Aarhus, men det er også vigtigt for verden. Vi skal bidrage til at udvikle teknologi, der er med til at løse nogle af verdens vandproblemer, og den teknologi skal vi bringe ud i verden. Det gør vi blandt andet gennem vores aktive deltagelse i Water Technology Alliance, hvor vi lige nu har medarbejdere udstationeret i USA og det sydlige Europa som en slags ”vandambassadører”. Og vi gør det gennem et myndighedssamarbejde med Aarhus Kommune, hvor vi hjælper med udviklingen af vandforsyning og spildevandshåndtering i Ghana, Indien og Sydafrika.”

Årsrapporten viser i ord, billeder, videoer og tal udviklingen af Aarhus Vand i 2021 og kan ses her.

For yderligere information, kontakt:

 • Lars Schrøder, CEO i Aarhus Vand, tlf. 8940 1100, e-mail: lars.schroder@aarhusvand.dk
 • Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Aarhus Vand, tlf. 23 38 22 04, e-mail: flemming@besenbacher.dk
Investo Capital investerer i forståelse af vandkredsløbet i platforms-virksomheden Dryp - 20. april 2022

Dryp, der integrerer og analyserer data fra vandkredsløbet, får nu tilført 9 mio. kr. dels fra Investo Capital, der bliver ny partner, og dels fra de eksisterende ejere. Dryp, der i forvejen ejes af medarbejdere, Trifork og Aarhus Vand får dermed kapitaltilførsel, der skal bruges til at ekspandere på udenlandske markeder.

Hyppigere skybrud, kraftigere regnmængder, forhøjet vandstand i havene og stigende grundvand skaber store problemer med oversvømmelser og overløb af spildevand i vores vandløb, søer, fjorde og have. Derfor investerer kommuner og vandselskaber hvert år milliarder i vedligehold, udskiftning og udbygning af vores infrastruktur til regn og spildevand, så der bliver plads til de øgede vandmængder. Det er tunge poster på budgetterne, så selv få procents effektivisering vil resultere i samfundsøkonomiske gevinster på flere hundrede mio. kr. årligt.

Vandselskaberne kan spare millionbeløb

Dryp udvikler en integreret software- og sensorløsning, som monitorerer og visualiserer vandets komplekse samspil med vandledninger, kloakker og vandløb og gør det økonomisk muligt at overvåge hele vandkredsløbet proaktivt og i realtid. Det kan spare vandselskaberne for et stort millionbeløb til drift og vedligeholdelse af spildevands- og regnvandssystemer og samtidig sikre et renere vandmiljø.

Løsningen gør det for eksempel muligt, at et spildevandsselskab kan holde øje med flere dele af afløbssystemet over flere regnhændelser og hjælpes til at identificere brud og forstoppelser, før de bliver kritiske, samt identificere ekstra kapacitet til klimatilpasningen.

En anden anvendelse er identifikation af kilder til uvedkommende vand ved at sammenligne nedbørshændelser og dermed mindske risikoen for overløb af spildevand til vandløb og fjorde.

"Dryp har udviklet en avanceret og stærk teknologi i tæt dialog med sine kunder, og løsningen har potentiale til at skabe stor værdi i vandsektoren og være med til at løse nogle af de infrastrukturelle udfordringer, som klimaforandringerne har medført. Vi ser meget frem til at arbejde sammen med de øvrige parter om at udvikle selskabet og teknologien videre," siger Thor Birkmand, partner i Investo Capital.

Peter Skovgaard Rasch, direktør i Dryp, supplerer:
”Med Investo Capital ombord i Dryp styrker vi vores forretningsgørelse og internationalisering yderligere. Vi er i det sidste år gået fra projekt til produkt, og med den ekstra kapital er vi nu klar til skalering og fokusering, der er næste del af vores vækstrejse.”

Vandsektoren i ikke alene Danmark, men også Norge og Sverige har for alvor fået øjnene op for Dryps sensorløsninger, og selskabet har derfor haft en god vækst i de to første regnskabsår. Interessen for flere data og bedre overblik bliver ved med at stige, og derfor byder partnerne Investo Capital velkommen i ejerkredsen for yderligere at kunne accelerere væksten.

Om Investo Capital

Investo Capital er en dansk venturekapitalfond, der foretager early stage og seed investeringer inden for teknologi (eller tjenester baseret på teknologi).

Fonden er en aktiv minoritetsinvestor, og Investo-teamet bidrager, afhængigt af den enkelte virksomhed, i forhold til strategi, organisation, internationalisering og en række andre operationelle og finansielle aktiviteter. Fonden syndikerer gerne med både lokale og internationale investorer, som er i stand til aktivt at bidrage til virksomhedernes udvikling.

Investo Capital lægger stor vægt på virksomhedsteamet, teknologiens konkurrenceevne, vækstpotentiale, skalerbarhed af virksomheden og endelig udvikling på det specifikke marked, som virksomheden opererer på.

Om Dryp

Dryp er en watertech startup, der bringer nye datadrevne digitale løsninger ud til vandsektoren – især inden for håndtering af regn- og spildevand.

Dryp kombinerer datavidenskab og hydrologi for at bringe et nyt niveau af holistisk overblik over vand i vores byer. Selskabet ønsker at muliggøre beslutningstagning i realtid for at forhindre oversvømmelser og miljøpåvirkningerne af spildevandsoverløb. Det kan gøres ved hjælp af den eksisterende infrastruktur, kreativ tænkning og mere pålidelige data.

Dryps løsninger fokuserer på at danne overblik over nuværende infrastruktur, analysere sammenhænge og muligheder og tage beslutninger i forhold til klimatilpasning og miljøforbedringer og har potentialet til at hjælpe byer og forsyninger med at spare både penge og CO2.

For yderligere information kontakt

 • Peter Skovgaard Rasch, direktør i Dryp, tlf. 3020 6942, mail: pr@informetics.com
 • Thor Birkmand, partner i Investo Capital, tlf. 2062 4440, mail: tb@investo.dk
Aarhusianske haveejere opfordres til at gribe hakkejernet i stedet for giftsprøjten - 22. marts 2022

I anledning af FN’s mærkedag ”Vandets Dag” lancerer vandværkerne i Aarhus Kommune i dag en kampagne, der med en blanding af humor og alvor opfordrer haveejere til at droppe sprøjtegift.

”Min far er faktisk mega god til havearbejde. Men han gider ikke rigtigt, han synes, det er kedeligt og træls. Nogle gange bruger min far gift, men han siger, at det ikke er farlig gift. Det forsvinder bare ned i jorden og helt ned i grundvandet, og det skal jeg ikke bekymre mig om.” Sådan lyder det fra 5-årige Ingeborg, der lægger stemme til den kampagnevideo, der skal få især familiefædre til at droppe sprøjtegift og i stedet bruge knofedt for at få bugt med ukrudtet i haven, på fliserne og i indkørslen.

Langt sejt træk at beskytte grundvandet
Bag kampagnen ”Sprøjtefri – nej til sprøjtegifte i haven” står foreningen af vandværker i Aarhus, og budskabet er, at vi bor vi oven på vores drikkevand, og derfor skal vi værne om det, så der også er rent drikkevand i hanen til vores børn og børnebørn. Drikkevand bliver nemlig ikke udelukkende indvundet i landområder. En stor del bliver også indvundet i byerne, og ifølge Bo Vægter, geolog i Aarhus Vand og bestyrelsesmedlem i foreningen for vandværkerne i Aarhus, kan blot ét gram sprøjtegift forurene en hel families forbrug af drikkevand i 80 år. Han siger:

”Vi gør meget for at beskytte grundvandet i kommunen. Vi indgår aftaler med ejere af landbrugsjord, og vi rejser nye skove på de sårbare områder, hvor der er grundvandsboringer. Men det er enormt vigtigt, at vi også får byområderne med, og derfor er det nødvendigt at stoppe med brug af sprøjtemidler i private haver. Det er nu, at det lange seje træk gælder, hvis vores børn og børnebørn også skal nyde det rene drikkevand fra hanen.”

Vandet fejres verden over
Kampagnen lanceres på FN’s mærkedag ”Vandets Dag”, som hvert år den 22. marts sætter fokus på vandet verden over. Dagen blev vedtaget på en konference for miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992 og markeres verden over på forskellige måder. I Aarhus markeres dagen med en kampagne, der i en blanding af humor og alvor opfordrer haveejere til at droppe sprøjtegiften. Kampagnen er især rettet mod familiefædre, der lader sig friste af den nemme løsning, når ukrudtet skal bekæmpes. Derfor har vandværkerne blandt andre allieret sig med influenceren ”Handyman”, der vil give gode råd om, hvordan man kan komme ukrudtet til livs uden brug af gift.

Kampagne med gode råd og quizzer
Kampagnen ”Sprøjtefri – nej til sprøjtegifte i haven” giver masser af gode råd til, hvordan man kan holde sin have sprøjtefri. Derudover er der konkurrencer, quizzer og inspiration. Kampagnen kan følges på Facebook-siden Sprøjtefri – Nej til sprøjtegifte i haven og på Instagram @Sprojtefrihave. Kampagnevideoen kan ses på YouTube her. Kampagnen vil også være synlig i bybilledet og på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

I forbindelse med kampagnen bliver en række aarhusianere spurgt om deres holdning og adfærd i forhold til brug af sprøjtegift i private haver. Efter kampagnen bliver der lavet en ny undersøgelse, som skal belyse, om der er sket ændringer i forhold til holdning og adfærd om brugen af sprøjtegift i haven.

Link til kampagnen på sociale medier:

https://www.instagram.com/sprojtefrihave/

https://www.facebook.com/Sprojtefri

Influencers, der medvirker i kampagnen:

https://www.youtube.com/c/handymandk

https://www.instagram.com/anderskiel_/

https://www.instagram.com/babasverden/

Kontaktoplysninger
Bo Vægter, geolog i Aarhus Vand og bestyrelsesmedlem i foreningen Vandværkerne i Aarhus (VPU)
Direkte: +45 8947 1310 · Mobil: +45 2920 9291
E-mail: bo.vaegter@aarhusvand.dk

EnviDan og Aarhus Vand udvikler bæredygtig løsning til afhjælpning af svovlbrinteproblemer i kloaksystemet - 15. marts 2022

Landets vandselskaber kæmper med stigende svovlbrinteproblemer i kloaksystemet. EnviDan og Aarhus Vand er derfor gået sammen i firmaet Sulfinizer, hvor de har udviklet et bæredygtigt filter med muslingeskaller, der løser problemet uden brug af kemikalier.

Svovlbrinte er en giftig, ildelugtende og korrosiv gas. Når der dannes svovlbrinte i kloaksystemet, giver det en lugt af rådne æg, som generer beboere og besøgende i nærheden af renseanlæg og andre steder, hvor svovlbrinten siver ud. Svovlbrinte har desuden den uheldige egenskab, at den tærer betonen i kloakinfrastrukturen, som derfor får en langt kortere levetid.

Paradoksalt nok er problemet stigende, fordi vandselskaberne er blevet dygtigere til at holde kloaksystemet tæt. I takt med, at det regner mere og kraftigere på grund af klimaforandringerne, adskiller vandselskaberne nemlig i stor stil regnvand og spildevand i nye, separate rør. Det betyder, at regnvandet ikke længere fortynder spildevandet, hvilket øger koncentrationen af spildevandssammensætningen, og det giver samtidig et lavere flow i kloaksystemet.

Derudover har selskaberne kloakeret store dele af landområderne og centraliseret kloakeringen ved at nedlægge mindre og urentable renseanlæg. Det betyder længere rørføringer og dermed længere opholdstider for spildevandet i rørene. Det er ideelle betingelser for udvikling af svovlbrinte.

Løsning baseret på 100 procent naturprodukt
Problemet bliver de fleste steder løst ved tilsætning af kemikalier til spildevandet, men det er hverken miljømæssigt eller arbejdsmiljømæssigt nogen god idé. Det er baggrunden for, at miljøvirksomheden EnviDan sammen med vandselskabet Aarhus Vand har dannet firmaet Sulfinizer, hvor de sammen med PBJ Miljø har udviklet en løsning, der er klimavenlig, fjerner lugtproblemet, og som modvirker korrosion i kloakinfrastrukturen.

Løsningen baserer sig på anvendelsen af calciums positive indvirkning på svovlbrinte. Spildevandet ventileres igennem et nyudviklet filter af muslingeskaller, som hovedsagelig består af calcium, og som omdanner svovlbrinte til tungtopløselig og uproblematisk gips. Muslingeskallerne er et biologisk restprodukt fra fødevareproduktion. Som en bonus minimeres samtidig generne fra mange andre ildelugtende stoffer i spildevandet gennem en række sideløbende biologiske processer.

Fuldskalatests giver tro på fremtiden
Filteranlægget er testet på Viby Renseanlæg i Aarhus, hvor det har vist sig at have så god en effekt, at Aarhus Vand også har installeret tilsvarende anlæg i Mårslet og Tranbjerg. Dermed har selskabet opnået en højere driftssikkerhed, færre lugtgener og en bedre levetidsøkonomi. Anlægget er også en investering i et bedre vandmiljø, da man undgår brug af kemikalier. Både EnviDan og Aarhus Vand ser et stort forretningspotentiale i at udbrede muslingefiltret til den øvrige vandbranche, og det er baggrunden for, at løsningen nu forhandles gennem den fælles virksomhed Sulfinizer.

Om baggrunden for at gå ind i denne forretningsmodel siger Karsten Lumbye Jensen, CIO i Aarhus Vand:
”Løsningen er udviklet i et tæt samarbejde mellem Aarhus Vand og EnviDan, og derfor er det oplagt, at vi nu også udbreder den i branchen sammen. Gevinsten for os er, at vi får løst en udfordring gennem samarbejdet, og vi får skabt en virksomhed, som hjælper branchen. På den måde får vi gevinster, som ikke bare er kroner og øre, men også er ny innovation.”

Morten Fjerbæk, CEO i EnviDan, er begejstret for Sulfinizer: ”Det er et fantastisk produkt, vi har udviklet i samarbejde med Aarhus Vand og PBJ Miljø – effektivt, enkelt og baseret på naturens egne materialer. Vi har allerede oplevet meget stor interesse for konceptet, ikke bare i Danmark, men også i Sverige og Norge, og jeg er sikker på, at det har potentiale også udover det skandinaviske marked.”

Link til website: www.sulfinizer.dk

Kontaktoplysninger

 • Karsten Lumbye Jensen, CIO i Aarhus Vand, tlf.: 8947 1171, e-mail: karsten.lumbye@aarhusvand.dk
 • Morten Fjerbæk, CEO i EnviDan, tlf.: 4046 1718, e-mail: mof@envidan.dk
Aarhus Vand og Aarsleff i parløb om ”verdens bedste ressource- og renseanlæg” - 17. december 2021

Aahus Vand har i dag indgået en samarbejdsaftale med entreprenørfirmaet Aarsleff, som skal sikre et tæt partnerskab de næste otte år om opførelse af Aarhus Rewater. Det bliver et ressource- og renseanlæg, der sætter nye standarder for cirkulær økonomi inden for vandområdet.

Samarbejdsaftalen blev underskrevet af Lars Schrøder, CEO i Aarhus Vand, og Jesper Kristian Jacobsen, administrerende direktør i Aarsleff, og markerer, at de to virksomheder indgår et tæt partnerskab om at opføre det, der skal blive et af verdens mest bæredygtige renseanlæg.

Anlægget – Aarhus Rewater – kommer udover at rense spildevand til at producere overskudsenergi og udnytte ressourcerne i spildevand i et omfang, der ikke er set før. Det er ressourcer som eksempelvis næringsstoffer, proteiner, kemikalier og grundsubstanser til sundhedsindustrien.

Om aftalen siger Lars Schrøder:

”Vi har indgået samarbejdsaftalen med Aarsleff med henblik på, at de skal være totalentreprenør på det største projekt i Aarhus Vand nogensinde. Projektet er kronen på værket i vores bestræbelser de sidste 20 år på at effektivisere spildevandsrensningen og genanvende spildevandet i en grad, så vi ikke længere taler om et affaldsprodukt, men som en samfundsnyttig ressource. Med Aarhus Rewater tager vi et kvantespring i den cirkulære økonomi, der skal bane vejen for, at Aarhus Vand som virksomhed bliver energi- og klima-neutral 2030. Jeg er glad for at have Aarsleff med som partner, og jeg er sikker på, at vi sammen kan skabe noget helt unikt.”

Jesper Kristian Jacobsen supplerer:

”Med underskriften i dag markerer vi, at første delaftale er skrevet under, og vi glæder os til for alvor at komme i gang. Vi har et mangeårigt og godt samarbejde med Aarhus Vand, og vi har set frem til, at vi sammen nu skal designe og projektere Aarhus Rewater. Det er et på alle måder utroligt spændende projekt, hvor også både innovation og bæredygtighed er i fokus.”

Baggrunden for opførelsen af Aarhus Rewater er, at Marselisborg Renseanlæg om få år har for lidt kapacitet til at rense spildevandet fra et stigende antal borgere i Aarhus Kommune. Desuden er der ikke plads til at udvide anlægget, der er nabo til Marselisborg Lystbådehavn. Åby og Viby Renseanlæg har også for lidt kapacitet. Derfor skal der bygges ét nyt, stort anlæg med en ny placering i området, hvor det nuværende Marselisborg Renseanlæg ligger.

Samarbejdsaftalen baner vejen for, at Aarsleff kommer til at stå i spidsen for et totalentrepriseteam, som udover Aarsleff består af procesrådgiver Envidan med underrådgiverne KWR Water Research Institute og Royal HaskoningDHV Nederland B.V samt af arkitekt Henning Larsen Architects med underrådgiverne Klinges Tegnestue, Topotek 1 og Eva Koch.

Opførelsen af Aarhus Rewater løber efter planen frem til midten af 2028, hvor anlægget forventes at blive taget i drift. Anlægget udvides herefter løbende indtil 2060, hvor kapaciteten når op på det, der svarer til 600.000 personers udledning af spildevand.

For yderligere information, kontakt:

Lars Schrøder, CEO i Aarhus Vand, e-mail lars.schroder@aarhusvand.dk, tlf. 8947 1100

Jesper Kristian Jacobsen, administrerende direktør i Aarsleff, tlf. 8744 2222.

Hans Pedersen valgt som forbrugerrepræsentant i Aarhus Vands bestyrelse - 4. november 2021

Med 54 procent af stemmerne er biolog og miljøjournalist Hans Pedersen valgt som forbrugernes repræsentant i Aarhus Vands bestyrelse.

Hans Pedersen - nyvalgt forbrugerrepræsentant i Aarhus Vands bestyrelse.

Sammen med resten af bestyrelsen er det forbrugervalgte medlem med til at realisere Aarhus Vands visioner og understøtte vandselskabets formål om at skabe sundhed gennem rent vand til mennesker og planeten.

Aarhus Vands bestyrelse består af repræsentanter fra erhvervslivet, byrådspolitikere, medarbejderrepræsentanter - og altså en repræsentant for forbrugerne. Og det er en klar afgørelse, der nu har sikret Hans Pedersen pladsen i bestyrelsen i de næste fire år. Med 396 stemmer fik han 54 procent af de afgivne stemmer.

Hans Pedersen er uddannet biolog og har bl.a. arbejdet som miljøjournalist i Danmarks Radio og i miljøorganisationen Vedvarende Energi. Han har i forvejen siddet som forbrugerrepræsentant i Aarhus Vands bestyrelse siden 2020 og er gået til valg med dette budskab: ”Jeg brænder for at fortsætte med at sikre rent drikkevand og en bæredygtig håndtering af spildevandet. Jeg vil sætte en ære i at opfange idéer fra borgerne som et aktiv for at skabe verdens bedste vandselskab.”

Om Aarhus Vands bestyrelse

D. 1. november 2021 blev Aarhus Vands bestyrelse kåret som ’best-in-class’ inden for forsyningssektoren. Prisen gives til en bestyrelse, der leverer et ekstraordinært godt og værdiskabende arbejde til inspiration for andre bestyrelser, og som har formået at drive professionelt bestyrelsesarbejde til UG. Bag kåringen stod Dagens Dagsorden, der er et netværk for bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer for offentlige bestyrelser.

Bestyrelsen er Aarhus Vands øverste ledelse, og dens medlemmer skal udelukkende virke for Aarhus Vands interesser og formål og er dermed ikke en politisk bestyrelse. Hovedopgaven er at lede Aarhus Vand i den retning, som selskabets ejer, Aarhus Kommune, ønsker – med respekt for selskabets samlede interesser. Det sker ved at formulere strategiske mål og sikre, at selskabet har de ressourcer og den organisation, der skal til for at nå målene.

Yderligere information

CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder, tlf. 8947 1100 eller e-mail lars.schroder@aarhusvand.dk

Aarhus Vands bestyrelse kåret som ’best-in-class’ - 1. november 2021

På ’Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2021’, der blev afviklet i dag i København, er Aarhus Vands bestyrelse kåret som ’best-in-class’ inden for forsyningssektoren. Prisen gives til en bestyrelse, der leverer et ekstraordinært godt og værdiskabende arbejde til inspiration for andre bestyrelser, og som har formået at drive professionelt bestyrelsesarbejde til UG.

Ved overrækkelsen deltog fra venstre Bjørn Rohde (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Flemming Besenbacher (bestyrelsesformand), Johanne Sønderlund Birn (eksternt bestyrelsesmedlem) og Lars Schrøder (CEO).

 Bag kåringen står Dagens Dagsorden, der er et netværk for bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer for offentlige bestyrelser. Med prisen ønsker Dagens Dagsorden at kaste lys på - og fremme - det gode, værdiskabende arbejde, der leveres af mange offentlige bestyrelser. Bedømmelseskomiteens begrundelse for, at Aarhus Vand får prisen, er:

”Aarhus Vand er som det første vandselskab i verden certificeret i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Bestyrelsen har spillet en afgørende rolle i forhold til at skabe fundamentet for dette, bl.a. gennem udvikling af Strategi 2025, der har et meget stærkt fokus på bæredygtighed, cirkulær økonomi og verdensmålene 6, 11, 13 og 17.

Effektiviseringskrav udfordrer økonomien, så der arbejdes aktivt på at skabe nye forretningsområder nationalt og internationalt. Samtidig skal selskabet leve op til kommunens ambitiøse klimastrategi. Derfor er Aarhus Vands bestyrelse for et år siden blevet styrket yderligere med nye, fagligt tunge, eksterne medlemmer.

Bestyrelsen er i høj grad med til at udbrede resultater og løsninger på den globale scene og står sammen med DI som initiativtager til dannelsen af Water Valley Denmark. Initiativet skal accelerere samarbejdet på tværs af private og offentlige aktører.

Aarhus Vand har en excellent governancestruktur, som er forbilledlig for sektoren. Derfor vinder Aarhus Vands bestyrelse best-in-class for forsyningssektoren.”

Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher er naturligvis stolt over på bestyrelsens vegne at modtage prisen. Han siger:

”Vi har med vores nye virksomhedsstrategi sat os nogle meget ambitiøse mål, som handler om at bidrage væsentligt til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og til den danske vandvision om at fordoble eksporten af dansk vandteknologi fra 20 til 40 mia. kr. i 2030. Det kræver en særdeles stærk og professionel bestyrelse at skabe rammerne for, at det kan lykkes. Og det har vi i Aarhus Vand, så denne pris er et kæmpestort skulderklap og en stor motivation til at fortsætte og udvikle det gode arbejde.”

Bestyrelsen i Aarhus Vand består af:

 • Flemming Besenbacher (formand)
 • Lone Norlander Smith (næstformand og byrådsmedlem for Enhedslisten)
 • Ango Winther (byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti)
 • Almaz Mengesha (byrådsmedlem for Venstre)
 • Hans Pedersen (forbrugerrepræsentant)
 • Johanne Sønderlund Birn (virksomhedsejer)
 • Hanne Christensen (President, CEO hos FORCE Technology)
 • Bjørn Kaare Jensen (President, European Water Association)
 • Henrik Frier (medarbejderrepræsentant)
 • Dia Kjellerup (medarbejderrepræsentant)
 • Bjørn Rohde (medarbejderrepræsentant)
 • Lisbet Davidsen (medarbejderrepræsentant)
Aarsleff er valgt som totalentreprenør for Aarhus Vands nye ressource- og renseanlæg - 28. september 2021

Aahus Vand har valgt Aarsleff som totalentreprenør for opførelse af det nye, kommende ressource- og renseanlæg Aarhus Rewater. Det skal i 2028 afløse Marselisborg, Åby og Viby Renseanlæg.

Visualisering af Aarhus Rewater (Henning Larsen Architects)

Marselisborg Renseanlæg har om få år for lidt kapacitet til at rense spildevandet fra et stigende antal borgere i Aarhus Kommune. Desuden er der ikke plads til at udvide anlægget, der er nabo til Marselisborg Lystbådehavn. Åby og Viby Renseanlæg har også for lidt kapacitet. Derfor skal der bygges et nyt, stort anlæg med en ny placering i området, hvor det nuværende Marselisborg Renseanlæg ligger.

Anlægget - Aarhus Rewater - bliver et af verdens mest bæredygtige og innovative renseanlæg, der udover at rense spildevand kommer til at producere overskudsenergi og udnytte ressourcerne i spildevandet i et omfang, der ikke er set andre steder, og som vil være til stor gavn for miljøet, borgerne og samfundet. Det er ressourcer som eksempelvis næringsstoffer, proteiner, kemikalier og grundsubstanser til sundhedsindustrien. Projektet bliver et flagskib for den cirkulære økonomi i Aarhus Vand og skal bane vejen for, at vandselskabet er energi- og CO2-neutralt i 2030.

Denne store ambition skal entreprenørfirmaet Aarsleff nu være med til at realisere som totalentreprenør. Aarsleff vil stå i spidsen for et totalentrepriseteam, som udover Aarsleff består af procesrådgiver Envi-dan med underrådgiverne KWR Water Research Institute og Royal HaskoningDHV Nederland B.V samt af arkitekt Henning Larsen Architects med underrådgiverne Klinges Tegnestue, Topotek 1 og Eva Koch.

I første omgang skal Aarsleff sammen med det samlede entrepriseteam bistå Aarhus Vand med design og projektering af Aarhus Rewater – en proces, som skal forme det endelige projekt inden udførelsen. Divisionsdirektør for forretningsudvikling i Aarhus Vand, Claus Møller Pedersen, siger om valget:

”Opgaven har været udbudt i et innovationspartnerskab, og valget er sket på baggrund af et forudgående tre-måneders innovationsforløb med Aarhus Vand. Her har Aarsleff overbevist os om, at de er de helt rette til at påtage sig opgaven som totalentreprenør for realiseringen af vores vision for Aarhus Rewater. Det gælder fra det indledende design, over det endelige design til selve udførelsen og ibrugtagning.

Totalentrepriseteamet er sammensat på baggrund af en samlet udbudsproces for realiseringen af Aarhus Rewater bestående af tre trin. Første og andet trin bestod i udbud og valg af henholdsvis arkitekt og procesrådgiver. Valget af totalentreprenør er det tredje og sidste trin i den samlede udbudsproces, hvor-med den endelige sammensætning af totalentrepriseteamet er fastsat.

”Vi er glade for at være blevet udpeget til denne opgave og dermed udbygge vores mangeårige og gode samarbejde med Aarhus Vand. Projektformen med tidlig involvering ligger helt i tråd med den måde, vi gerne vil samarbejde med vores kunder på, og vi ser frem til processen omkring dette meget spændende projekt, hvor både innovation og bæredygtighed er i fokus,” fortæller Jesper Kristian Jacobsen, administrerende direktør i Aarsleff.

Opførelsen af Aarhus Rewater løber efter planen frem til midten af 2028, hvor anlægget forventes at blive taget i drift. Anlægget forventes herefter løbende at blive udvidet indtil 2060, hvor kapaciteten når op på det, der svarer til 600.000 personers udledning af spildevand.

For yderligere information, kontakt:

Claus Møller Pedersen, direktør for forretningsudvikling i Aarhus Vand, e-mail claus.moller.pedersen@aarhusvand.dk, tlf. 8947 1120

Jesper Kristian Jacobsen, administrerende direktør i Aarsleff, tlf. 8744 2222.

Slam fra aarhusianske renseanlæg omdannes til næringsrig biokoks og aktivt kul - 20. september 2021

Slam, der er et restprodukt i spildevandsrensning, indeholder fosfor og andre næringsstoffer, som kan genanvendes til for eksempel gødning. Aarhus Vand indgår nu et samarbejde med AquaGreen, der sammen med DTU har udviklet en metode, hvor slam omdannes til biokoks med stor næringsværdi og uden miljø-fremmede stoffer og til aktivt kul, som også kan genbruges.

Aarhus Vand er en af pionererne på verdensplan i forhold til at udnytte ressourcerne i spildevand, og på Marselisborg Renseanlæg producerer selskabet i dag 50 procent mere energi, end der bruges på at rense spildevandet. Overskudsenergien bliver sendt ud til de aarhusianske forbrugere i form af grøn el og varme. Derudover genanvender Aarhus Vand den fosfor, der er i spildevandet, til fosforgødning, der sælges til gødningsproducenter.

Men det stopper ikke her. Sidste nye skud på den cirkulære ressourceudnyttelse i spildevand hedder biokoks. Aarhus Vand indgår i et projekt, hvor virksomheden AquaGreen sammen med DTU har udviklet en metode, så slam fra spildevand gennem en damptørrings- og pyrolyseproces omdannes til biokoks. Biokoks indeholder vigtige næringsstoffer, der gør produktet særdeles velegnet som gødning og jordforbedringsmateriale.

Metoden er testet på AquaGreens pilotanlæg med spildevandsslam fra Aarhus Vands renseanlæg i Egå. Her er det lykkedes at forædle biokoks yderligere til aktivt kul, der kan bruges til vandrensning og fjernelse af lugt fra svovlbrinte. Resultatet er så lovende, at Aarhus Vand nu er klar til at gå videre med metoden i tæt dialog med AquaGreen. CEO i AquaGreen, Henning Schmidt-Petersen, siger:

"I 2020 kommercialiserede og solgte vi de første damptørrings- og pyrolyseanlæg, der destruerer de skadelige organiske miljøfremmede stoffer i slammet, men bevarer næringsstofferne. Vi er derfor rigtig glade for det gode samarbejde med Aarhus Vand, der har resulteret i, at vi nu, ud over at kunne destruere de miljøskadelige stoffer, også kan upcycle biokoks til aktivt kul, som renseanlæggene kan bruge i deres renseproces.”

Aarhus Vand afsætter i lighed med landets øvrige vandselskaber en del af slammet fra renseanlæggene som landbrugsgødning. Slammet indeholder værdifulde næringsstoffer, men desværre også nogle miljøfremmede stoffer, som ikke kan fjernes på renseanlægget med traditionel behandling. Derfor ser CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder, store perspektiver i projektet. Han siger:

"Ved at omdanne slam til biokoks fjerner vi de miljøfremmede stoffer samtidig med, at vi bevarer næringsværdien. Det er en god vej at gå i forhold til at reducere mængden af slam, der bruges på landbrugsjord. Det er godt for miljøet og også for den cirkulære økonomi, der blandt andet handler om at genanvende så mange ressourcer som muligt.


Fakta

 • Projektet er et samarbejde mellem AquaGreen, DTU, Aarhus Vand og VandCenter Syd med støtte fra MUDP.
 • MUDP har til formål at understøtte, at danske virksomheder udvikler, kommercialiserer og anvender fremtidens miljøteknologiske løsninger.

 

Yderligere information

 • CEO i AquaGreen, Henning Schmidt-Petersen, tlf. 5366 0888 eller e-mail hesp@aquagreen.dk
 • Fagchef i Aarhus Vand, Per Overgaard Pedersen, tlf. 8947 1211 eller e-mail per.overgaard.pedersen@aarhusvand.dk
Forbrugerkandidater kan nu stille op til Aarhus Vands bestyrelse - 26. august 2021

I 2022 er der valg til Aarhus Vands bestyrelse, men allerede fra torsdag den 26. august kan man stille op som kandidat til at blive forbrugernes repræsentant i bestyrelsen.

Forbrugernes indflydelse i Aarhus Vands bestyrelse sikres gennem det kommende byrådsvalg, og derudover bliver forbrugerne repræsenteret i bestyrelsen med et forbrugervalgt medlem. Sammen med resten af bestyrelsen skal det forbrugervalgte medlem være med til at realisere Aarhus Vands visioner og understøtte vandselskabets formål om at skabe sundhed gennem rent vand til mennesker og planeten.

Aarhus Vands bestyrelse består af repræsentanter fra erhvervslivet, byrådspolitikere, medarbejderrepræsentanter - og altså en repræsentant for forbrugerne. Om bestyrelsens ansvar siger CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder:

”Bestyrelsen har ansvaret for de overordnede beslutninger og politikker i Aarhus Vand. Det er et stort ansvar, for vi står i disse år over for nogle meget store og ambitiøse projekter. Det gælder bl.a. et nyt ressourceanlæg, Aarhus Rewater, der skal erstatte Marselisborg Renseanlæg. Det gælder også Water Valley Denmark, som er et nyt initiativ, der skal accelerere eksport, grøn vækst og skabe arbejdspladser i Danmark inden for vandområdet. Bestyrelsen er også en vigtig aktør i forhold til udrulning af Aarhus Vands nye strategi frem mod 2025.”

Opstilling som kandidat

Ønsker man at stille op som kandidat, kan man gøre det fra den 26. august til den 16. september via Aarhus Vands hjemmeside. For at stille op skal man være myndig efter dansk ret og kunne dokumentere, at der er 25 forbrugere fra forsyningsområdet, der støtter ens opstilling.

Valget foregår i oktober

Valget af forbrugerrepræsentant foregår fra den 30. september til den 28. oktober 2021, og valgresultatet offentliggøres den 4. november. Den valgte repræsentant indtræder i bestyrelsen i januar 2022.

Læs mere om valget

Læs mere om valget på www.aarhusvand.dk. Her finder man blandt andet valgregulativet og vejledning for opstilling og valg.

Om Aarhus Vands bestyrelse

Aarhus Vand blev den 1. januar 2010 etableret som et selvstændigt aktieselskab, der er 100 procent ejet af Aarhus Kommune. Det skete som følge af en ny lovgivning for vandsektoren i Danmark.

Bestyrelsen er Aarhus Vands øverste ledelse, og dens medlemmer skal udelukkende virke for Aarhus Vands interesser og formål og er dermed ikke en politisk bestyrelse. Hovedopgaven er at lede Aarhus Vand i den retning, som selskabets ejer, Aarhus Kommune, ønsker – med respekt for selskabets samlede interesser. Det sker ved at formulere strategiske mål og sikre, at selskabet har de ressourcer og den organisation, der skal til for at nå målene.

Fra 2022 vil bestyrelsen for Aarhus Vand være sammensat således:

 • En forbrugerrepræsentant
 • Fire medarbejderrepræsentanter
 • Tre medlemmer af Aarhus Byråd
 • Fire eksterne medlemmer

Yderligere information

CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder, tlf. 89 47 11 00 eller e-mail lsc@aarhusvand.dk

I Nye genanvendes regnvand til tøjvask og toiletskyl - 24. august 2021

Nye, nord for Aarhus, går nu forrest og er den første by i Danmark, hvor al regnvand bliver brugt til toiletskyl og tøjvask. Ved at bruge regnvand - og ikke drikkevand - sparer man 40 procent af grundvandet. Onsdag d. 25. august indvies det anlæg, der genanvender vandet.

Renseværket i Nye

Grundvandsressourcerne er mange steder i landet knappe, og det bliver sværere og sværere for vandværkerne at finde grundvand, der er fri for sprøjtegift. Derfor er mange optaget af at opfinde nye metoder til at spare på grundvandet og sikre, at der også i fremtiden er rent drikkevand i hanen.

I Nye, som er en ny bæredygtig by ved Aarhus, har man taget denne udfordring op. Tækker Group, Cowi, Silhorko og Aarhus Vand har udviklet en løsning, der sparer 40 procent af grundvandet. Det sker ved at opsamle regnvand fra tage, veje og pladser i søer, rense det på et centralt renseværk og herefter sende det til boligerne, hvor vandet bruges til toiletskyl og tøjvask. Renseværket, der er tegnet af Loop Arkitekter, er udstyret med avanceret renseteknik, der sikrer, at vandet ikke misfarver tøjet og ikke udgør nogen sundhedsrisiko.

Jørn Tækker, direktør i Tækker Group, er idémanden bag Nye, og for ham er det stort, at beboerne i Nye nu kan glæde sig over at være med til at passe på grundvandsressourcerne. Det har fra starten været en vigtig vision for ham, at byen skulle understøtte en bæredygtig livsstil for beboerne. Han siger:

”Med Nye har jeg ønsket at skabe en by, hvor folk har det godt og føler sig godt tilpas og er socialt engagerede. Vi har lagt utrolig stor vægt på bæredygtighed – både socialt og miljømæssigt. Allerede inden de første huse blev planlagt, har vi analyseret vandets vej på terrænet med henblik på at kunne opsamle regnvandet og bruge det i husholdningerne. Med den bæredygtige vandhåndtering viser vi vejen for noget nyt, som forhåbentlig kan blive startskuddet til, at mange andre gør det samme - både herhjemme og andre steder i verden.”

Renseværket indvies d. 25. august, og dermed er Aarhus Vand klar til at levere renset regnvand til beboerne i Nye. Det markerer ifølge CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder, et vigtigt skifte i måden at håndtere vand på. Han siger:

”Det helt særlige ved projektet i Nye er, at man allerede ved etableringen af byen har tænkt vandhåndtering, regnvandsressourcer og klimatilpasning ind i én samlet løsning. Vi håndterer som vandselskab hele vandets kredsløb og sikrer en bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne. Samtidig er byen designet til at kunne håndtere og rumme de voldsomme skybrud, vi oplever som følge af klimforandringerne. I dansk sammenhæng er det den første løsning af sin art.”

Der er andre steder i verden, hvor man også arbejder med at udnytte regnvandet i husholdningen, for eksempel i Melbourne, men her sker vandbehandlingen i de enkelte boliger. I Nye har Aarhus Vand etableret en central styret løsning, og beboerne mærker ikke nogen forskel i forhold til en traditionel vandforsyning. Blot leveres det rensede regnvand til tøjvask og toiletskyl i et separat rørsystem, så vandet ikke er i kontakt med drikkevandet.

Indvielse af renseværket

Beboere, pressen og samarbejdspartnere inviteres til indvielse af renseværket onsdag d. 25. august.

Program:

Kl. 15.00-15.20: Officiel åbning af renseværket.

Jørn Tækker, direktør i Tækker Group, fortæller om visionerne bag fremtidens bæredygtige by, hvor genanvendelse af regnvand er en central del af udviklingen.

Lars Schrøder, CEO i Aarhus Vand, fortæller om, hvordan vandbehandlingen og vandkredsløbet er med til at sikre grundvandet og bidrage til klimatilpasning.

Kl. 15.20-17.30: Åbent hus på renseværket

Torsdag den 26. august er der fra kl. 15.00 - 17.30 åbent hus på renseværket for beboere.

Kørevejledning: https://goo.gl/maps/LCMGrgXnqr8hqn4H7

Fakta

Læs mere om projektet på Aarhus Vands hjemmeside

Læs mere om projektet på Nyes hjemmeside

For yderligere information, kontakt:

Jørn Tækker, direktør i Tækker Group, e-mail jt@taekker.dk, tlf. 8619 1844

Lars Schrøder, CEO i Aarhus Vand, e-mail lars.schrøder@aarhusvand.dk, tlf. 8947 1100

Envidan valgt som procesrådgiver for Aarhus Vands nye ressource- og renseanlæg - 9. juli 2021

Aahus Vand har valgt Envidan som procesrådgiver for design af det nye, kommende ressource- og renseanlæg Aarhus Rewater. Det skal i 2028 afløse Marselisborg, Åby og Viby Renseanlæg.

Visualisering: Arkitektfirmaet Henning Larsen

Marselisborg Renseanlæg har om få år for lidt kapacitet til at rense spildevandet fra et stigende antal borgere i Aarhus Kommune. Desuden er der ikke plads til at udvide anlægget, der er nabo til Marselisborg Lystbådehavn. Åby og Viby Renseanlæg har også for lidt kapacitet. Derfor skal der bygges et nyt, stort anlæg med en ny placering i området, hvor det nuværende Marselisborg Renseanlæg ligger.

Anlægget - Aarhus Rewater - bliver verdens mest bæredygtige og innovative renseanlæg, der udover at rense spildevand kommer til at producere overskudsenergi og udnytte ressourcerne i spildevandet i et omfang, der ikke er set andre steder, og som vil være til stor gavn for miljøet, borgerne og samfundet. Det er ressourcer som eksempelvis næringsstoffer, proteiner, fødevarer, kemikalier og grundsubstanser til sundhedsindustrien. Projektet bliver et flagskib for den cirkulære økonomi i Aarhus Vand og skal bane vejen for, at vandselskabet er energi- og CO2-neutral i 2030.

Denne store ambition skal rådgiverfirmaet Envidan nu sammen med underrådgiverne KWR Water Research Institute og Royal HaskoningDHV Nederland B.V være med til at realisere. Det glæder Morten Fjerbæk, CEO i Envidan, som siger:

”Vi er selvfølgelig enormt stolte over, at vi sammen med vores hollandske underrådgivere er udpeget som Aarhus Vands procesrådgiver på denne opgave. Vores medarbejdere drives af faglighed og personlig udvikling, og det at vi de næste mange år bliver en central del af det største og mest innovative renseanlægsprojekt i nyere dansk historie, giver Envidan en enestående mulighed for at tilbyde medarbejderne netop det.”

Opgaven som procesrådgiver har været udbudt i et innovationspartnerskab, og valget er sket på baggrund af et forudgående seks måneders innovationsforløb med Aarhus Vand. Direktør for forretningsudvikling i Aarhus Vand, Claus Møller Pedersen, siger om opgaven:

”Envidan skal som procesrådgiver bistå Aarhus Vand med designet af det samlede procesanlæg for Aarhus Rewater - fra de indledende valg af teknologier og ressourcer til udnyttelse til det endelige design. Det er meget komplekst, men Envidan er nogle af de fremmeste inden for netop ressourceudnyttelse på renseanlæg, og sammen med de to underrådgivere har vi nu et meget stærkt team, som jeg er sikker på, kan løse opgaven.”

Valg af procesrådgiver er trin to i den samlede udbudsproces for Aarhus Rewater. Første trin var arkitektrådgivning, som gik til arkitektfirmaet Henning Larsen. Tredje trin bliver entreprisedelen, hvorefter Aarhus Vand i slutningen af 2021 danner det endelige hold bestående af arkitektkonsortiet, procesrådgiverkonsortiet og entreprenørkonsortiet. Opførelsen af Aarhus Rewater løber efter planen frem til midten af 2028, hvor anlægget forventes at blive taget i drift. Anlægget forventes herefter løbende at blive udvidet indtil 2060, hvor kapaciteten når op på det, der svarer til 640.000 personers udledning af spildevand.

For yderligere information, kontakt:

Claus Møller Pedersen, direktør for forretningsudvikling i Aarhus Vand, e-mail claus.moller.pedersen@aarhusvand.dk, tlf. 8947 1120

Morten Fjerbæk, CEO i Envidan, e-mail mof@envidan.dk, tlf. 8722 5564

Dronescanninger effektiviserer kapacitetsudnyttelsen af regnvands-bassiner og renseanlæg - 9. juni 2021

Virksomheden Zediment, som er et joint-venture samarbejde mellem vandselskabet Aarhus Vand og ingeniørvirksomheden EIVA, leverer nu dronebaserede undervands-scanninger af kapaciteten på renseanlæg og i regnvandsbassiner. Løsningen er den første af sin slags i branchen og kan spare vandselskaberne for store driftsudgifter til oprensning af bassinerne, sikre at kapaciteten kan følge med stigende befolkningstal i byerne og nedsætte risikoen for miljøbelastning.

Foto: Zediment-tekniker scanner et regnvandsbassin

Det stigende befolkningstal primært i de større byer kræver ekstra kapacitet hos vandselskaberne. Det er derfor ekstra vigtigt at kunne udnytte de eksisterende anlægs fulde kapacitet optimalt. På baggrund af Zediments sedimentations-opmålinger, som præcist måler den reelle kapacitet i anlæg og bassiner, kan vandselskaber sikre driftsbesparelser i form af mindre energiforbrug til spildevandsrensning og mere målrettet oprensningsindsats i tanke og regnvandsbassiner. Resultatet er større kapacitet samt lavere energiforbrug og dermed bedre miljøaftryk samt mindre miljøbelastning fra eksempelvis overløb eller bundvending.

”I Aarhus Vand anser vi det for afgørende at kombinere vores ekspertviden med den nyeste teknologi for hele tiden at kunne optimere processerne på vores anlæg. Zediments sedimentations-undersøgelser giver os en hurtig og dyb viden om tilstanden af vores tanke og bassiner, som gør, at vi kan optimere renseprocesserne og dermed spare både tid og penge,” siger Mads Bayer, CFO i Aarhus Vand og bestyrel-sesformand i Zediment.

Synergi mellem to innovative virksomheder skabte Zediment

Samarbejdet mellem Aarhus Vand og EIVA er kommet i stand gennem et pilotprojekt om implementering af robotteknologi på renseanlæg, og virksomheden er dannet som et joint venture, hvor Aarhus Vand ejer 39 procent, og EIVA ejer 61 procent.

”Samarbejdet med EIVA som teknologipartner og Aarhus Vand som eksperter inden for vandets kreds-løb har muliggjort nogle løsninger, som introducerer en nyskabende teknologi til vandsektoren. Zediment starter med fokus lokalt i Danmark, hvor de første kundeaftaler allerede er indgået. Fokus er dog i høj grad internationalt med forventning om hurtig ekspansion til andre nære markeder inden for det næste års tid,” siger Jeppe Nielsen, CEO i EIVA og CEO i Zediment.

Kort om Zediment

• Stiftet juni 2021 og har allerede udført en række sedimentations-undersøgelser

• Et joint venture mellem Aarhus Vand (39%) og EIVA (61%)

• Tilbyder en ny, højteknologisk form for sedimentopmåling, der præcist måler den reelle driftskapacitet på renseanlæg og det aktive vådvolumen i regnvandsbassiner

• Vil hjælpe vandselskaber med at optimere deres drift, fungere som løftestang for bæredygtighedstiltag og være et skridt foran den teknologisk udvikling

Vil du vide mere om Zediments løsninger?

Zediment holder et webinar både den 23. og 24. juni. Alle er velkomne til at tilmelde sig og høre mere om Zediments løsninger: zediment.com/webinar

For yderligere information, kontakt:

Jeppe Nielsen, CEO i EIVA, jni@eiva.com, tlf. 5144 0099

Mads Bayer, CFO i Aarhus Vand, mads.bayer@aarhusvand.dk, tlf. 4231 2237

REGNSKAB 2020: Aarhus Vand investerer massivt i klimatilpasning og grundvandsbeskyttelse - 21. april 2021

Aarhus Vand kom ud af 2020 med et overskud på 97,9 mio. kr. Omsætningen var på 669,8 mio. kr., og vandselskabet investerede 376 mio. kr. i ny infrastruktur, nye anlæg og klimatilpasning. Derudover investerede Aarhus Vand 12 mio. i beskyttelse af grundvandet – alt sammen uden at hæve vandprisen.

Trods corona har 2020 været et fantastisk år for Aarhus Vand, og vi har haft forrygende travlt. Vi har formået med de restriktioner og begrænsninger, der nu har været omkring os, at holde gang i alle vores store og vigtige anlægsprojekter. Det er godt for Aarhus Vand, det er godt for vores kunder, og det er godt for dem, vi samarbejder med. Det holder samfundshjulene i gang.”

Sådan indleder CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder, årsrapporten for 2020, og når man bladrer igennem rapporten, kan man konstatere, at medarbejderne ikke har ligget på den lade side. De har produceret 14,8 mio. kubikmeter drikkevand, renset 30,8 mio. kubikmeter spildevand, solgt overskudsvarme fra spildevandsrensning svarende til det årlige varmeforbrug i 845 husstande og overskud af el – også fra spildevand – til 1.600 husstande.

Det er en stigning i elproduktionen på 10 procent i forhold til 2019. Dermed har selskabet samlet set øget den bæredygtige energiproduktion med 8 procentpoint og producerer nu mere energi på renseanlæggene, end der bliver købt til at holde anlæggene kørende.

På Marselisborg og Åby Renseanlæg har Aarhus Vand derudover produceret 33 tons fosforgødning af spildevandet. Dermed er Aarhus Vands fire renseanlæg snarere at betragte som ressourceanlæg end som energislugere, hvilket var tilfældet for blot få år siden.

Årsrapporten viser også, at Aarhus Vand i 2020 har fornyet 18 km drikkevandsledninger og 21 km spildevandsledninger. Samtidig med fornyelsen af spildevandsledningerne adskiller selskabet regnvandet og spildevandet i Viby og Åbyhøj og skaber mere plads til de øgede regnmængder.

Det er i 2020 bl.a. sket ved at etablere regnvandssøer på Rolighedsvej og Hørgårdsvej i Risskov og i Gellerup Skov. Søerne er udformede, så de udover at fungere som opmagasineringsbassiner tilfører områderne rekreativ værdi, og de bidrager dermed til at gøre Aarhus til en både grønnere og mere blå by.

Også på drikkevandssiden har der været stor aktivitet i 2020. I juni indviede Aarhus Vand sit nye vandværk i Beder, der er udstyret med den nyeste teknologi inden for vandproduktion og lever op til de højeste krav, der findes, med hensyn til drikkevandssikkerhed.

Samtidig blev der sat en helt ny standard for begrænsning af vandtabet fra boring til borger. I 2020 lå vandtabet på et historisk lavt niveau på kun 3,7 procent, mens det gennemsnitlige vandtab på landsplan er på over 7 procent. Et lavt vandtab er med til at sikre lavere omkostninger og et mindre energiforbrug, samtidig med at man sparer på grundvandet, der mange steder er truet af pesticider.

Som led i at beskytte drikkevandet mod pesticider har Aarhus Vand i 2020 brugt 5 mio. kr. på skovrejsning, bl.a. 20 hektar skov i True samt yderligere 7 mio. kr. til andre grundvandsbeskyttende tiltag som for eksempel informationskampagner og aftaler med landmænd om at droppe sprøjtegift på marker i sårbare drikkevandsområder.

Bestyrelsen i Aarhus Vand vil sammen med den øvrige ledelse gerne udnytte det store potentiale, der er i selskabet, endnu bedre. Som led i det var bestyrelsesformand Flemming Besenbacher i 2020 én af initiativtagerne til etableringen af Water Valley Denmark, der blev lanceret for nyligt.

Initiativet skal understøtte Vandvision 2025, som handler om at fordoble eksporten af dansk vandteknologi ude i verden og bane vejen for, at Danmark bliver verdensleder målt på omsætning, eksport, innovationskraft, jobskabelse og har en positiv indvirkning på den globale grønne omstilling. Flemming Besenbacher, der er næstformand i Water Valley Denmark, siger:

”I Danmark har vi fundamentet til at skabe verdens førende epicenter for vand. Det kræver, at universiteter, kommercielle selskaber og forsyninger som Aarhus Vand samarbejder om at sikre finansieringen og skabelsen af ny viden, teknologi og selskaber i skala med Grundfos og Danfoss, så vi kan øge dansk konkurrenceevne på verdensplan og skabe en grønnere blå planet. Jeg glæder mig meget som bestyrelsesformand for Aarhus Vand til at følge denne proces og se, hvordan vi kan udfylde det potentiale, der er med Water Valley Denmark.”

For yderligere information, kontakt:
Lars Schrøder, CEO i Aarhus Vand, tlf. 8940 1100, e-mail: lars.schroder@aarhusvand.dk

Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Aarhus Vand, tlf. 23 38 22 04, e-mail: f.besenbacher@carlsbergfoundation.dk

Haveejere i Aarhus engageres i at droppe sprøjtegift i haven - 19. marts 2021

I Aarhus bor vi oven på vores drikkevand. På Vandets Dag den 22. marts skal en kampagne engagere haveejerne i at beskytte drikkevandet ved at droppe sprøjtegift i deres have, på fliser og terrasser. Hele 40 procent af alle undersøgte grundvandboringer i Aarhus Kommune indeholder nemlig rester af sprøjtegift, og forureningen fra private have bidrager til dette.

Det er ikke lige til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men i mange områder i Aarhus bor borgerne oven på en grundvandsressource, hvor det sunde og rene drikkevand, vi har i hanen, kommer fra. Og med rester af sprøjtegift i 40 procent af de grundvandboringer, der er undersøgt i Aarhus Kommune, skal der sættes ind med nye initiativer for at beskytte drikkevandet. Derfor sætter Aarhus Vand sammen med de private vandværker i Aarhus Kommune gang i kampagnen ”Sprøjtefri have – nej til sprøjtegift i haven”, som opfordrer de aarhusianske haveejere til at være med til at beskytte drikkevandet.

Det lange seje træk er en nødvendighed

Hvert år investerer Aarhus Vand sammen med de private, aarhusianske vandværker flere millioner i at beskytte drikkevandet. Det har de med succes gjort de sidste 20 år, men nu skal alle med i en folkebevægelse mod brug af sprøjtegift i haver. For ellers kan det blive svært at finde tilstrækkeligt med rene boringer, som vandværkerne kan indvinde vand fra i fremtiden. Det siger Bo Vægter, geolog i Aarhus Vand og bestyrelsesmedlem i VPU, foreningen for vandværkerne i Aarhus:

”Vi gør allerede rigtig meget for at beskytte grundvandet i Aarhus Kommune. Vi indgår aftaler med ejere af landbrugsjord, og vi rejser nye skove på de sårbare områder, hvor der er grundvandsboringer. Men det er enormt vigtigt, at vi også får byområderne med, og derfor er det nødvendigt at stoppe med brug af sprøjtemidler i private haver i kommunen. Det er nu, at det lange seje træk gælder, hvis vores børn og børnebørn også skal nyde det rene drikkevand.”

De sidste skal med i folkebevægelsen, som starter på Vandets Dag

Sidste års kampagne blev set af 132.000 personer. Altså af mere end hver tredje aarhusianer. Og langt størstedelen af de 1.400 adspurgte i en undersøgelse lavet af Aarhus Vand tilkendegav, at de ville mindske brugen af sprøjtegift. Hele 80 procent i undersøgelsen mente, at det ville være godt med et forbud mod sprøjtegift. Men vi skal have alle haveejere med, så vi sikrer vores grundvand bedst muligt, siger Bo Vægter:

”Med årets kampagne forsøger vi at nå massivt ud til aarhusianerne med budskabet om, at de kan være med til at gøre en indsats i beskyttelsen af vores rene drikkevand. Vi vil sprede budskabet på en række sociale medier, og vi vil være synlige i bybilledet med henblik på at skabe en adfærdsændring. For mange ved ikke, at de bor oven på deres eget drikkevand, og at blot ét gram sprøjtegift kan forurene en hel families forbrug af drikkevand i 80 år.”

Børnefamilier er med til at sprede budskabet

En række lokale influencere har sagt ja til at bakke kampagnen op og hjælpe med at nå nye målgrupper, der kan bruge gode råd til, hvordan de dropper sprøjtegift i deres have. Influencerne er unge mødre, der bor i områder i Aarhus med vigtige grundvandsressourcer. De skal via deres profiler være med til at dele budskabet til deres følgere.

Kampagnen vil udover en række gode haveråd fortælle om den forureningsrisiko, der er ved at bruge sprøjtemiddel til at fikse græsukrudtet i indkørslen eller den mælkebøttefyldte græsplæne. Man kan derudover deltage i quizzer og konkurrencer, hvor man kan vinde haveredskaber til børnene og et havesæt, hvor man med god samvittighed kan nyde sin sprøjtefri have.

Kampagnen kan følges på Facebook-siden Sprøjtefri – Nej til sprøjtegifte i haven og på Instagram @Sprojtefrihave. Årets kampagnevideo kan ses på YouTube her. Efter årets kampagne bliver lavet en ny undersøgelse, som skal belyse, om der er sket ændringer i forhold til holdning og adfærd om brugen af sprøjtegift i haven.

For yderligere information, kontakt:

Bo Vægter, geolog i Aarhus Vand og bestyrelsesmedlem i foreningen Vandværkerne i Aarhus (VPU)
Direkte: +45 8947 1310 · Mobil: +45 2920 9291
E-mail: bo.vaegter@aarhusvand.dk

Leverandør af sensorsystemer til vandkredsløbet fusionerer og får Trifork Labs med i ejerkredsen - 12. marts 2021

Startupvirksomheden Dryp, som udvikler sensorer og dataanalyser til overvågning af vandkredsløbet, indgår nu partnerskab med Trifork Labs og fusionerer med InforMetics.

Hyppigere skybrud, kraftigere regnmængder, forhøjet vandstand i havene og stigende grundvand skaber store problemer med oversvømmelser og overløb af spildevand i vores vandløb, søer, fjorde og hav. Derfor investerer kommuner og vandselskaber hvert år milliarder i vedligehold, udskiftning og udbygning af vores infrastruktur til vand, så der bliver plads til de øgede vandmængder. Det er tunge poster på budgetterne, så selv få procents effektivisering vil resultere i samfundsøkonomiske gevinster på flere hundrede mio. kr. årligt.

Vandselskaber kan spare mio.

Det er baggrunden for, at virksomhederne InforMetics og Montem samt vandselskabet Aarhus Vand i maj 2019 dannede selskabet Dryp. Selskabet udvikler integrerede sensorløsninger, som giver overblik over vandets komplekse samspil med vandledninger, kloakker og vandløb og gør det økonomisk muligt at overvåge hele vandkredsløbet proaktivt og i realtid. Det kan spare vandselskaberne for et stort millionbeløb til drift og vedligeholdelse af spildevands- og regnvandssystemer og samtidig sikre et renere vandmiljø.

Dryp er klar til næste skridt

Vandsektoren i ikke alene Danmark, men også Norge og Sverige har nu for alvor fået øjnene op for Dryps sensorløsninger, og selskabet har leveret et solidt økonomisk overskud allerede i sit første fulde regnskabsår. Interessen for flere data og bedre overblik bliver ved med at stige, og derfor har partnerne besluttet at fusionere Dryp og InforMetics og samtidig tage en ny partner, Trifork Labs, med ombord. Trifork Labs investerer i innovative teknologi-startups med fokus på videreudvikling og bredere anvendelse af teknologien samtidig med skalering af virksomheden.

Dermed er Dryp nu klar til at tage næste skridt i udviklingen, efter at det på bare 18 måneder er lykkedes at vise, at selskabet leverer et bæredygtigt produkt, som skaber ny værdi hos brugerne, og som er blevet taget rigtigt godt imod på markedet. Med udvidelsen af ejerkredsen har Dryp fået kapitaltilførsel, som ifølge direktør i Dryp, Peter Skovgaard Rasch, skal bruges på både produktudvikling og salg:

”Med denne ekstra kapital får vi nu mulighed for at ansætte flere medarbejdere og kan dermed accelerere udviklingen af vores produkter. Det giver os også muskler til at kunne komme ud på et endnu større internationalt marked.”

Trifork udnytter Dryp-teknologi i kontorhus

Udover investeringen i Dryp har Trifork selv valgt at benytte Dryps løsning i forbindelse med opførelsen af et nyt unikt bæredygtigt kontorhus – Trifork Smart Building One - bygget med udgangspunkt i intelligente teknologiløsninger. Som en del af bygningen etableres en stor tank til opsamling af regn- og spildevand. I samarbejde med Aarhus Vand og ved hjælp af Dryps teknologi kan udledningen af spildevand fra Triforks bygning planlægges og tilpasses afløbssystemet og dermed medvirke til at undgå overløb fra kloakker.

”Vores bygning bliver kort sagt koblet sammen med Aarhus Vand, der via Dryps sensorteknologi så at sige kan fjernstyre vores opsamlingstank og selv bestemme, hvornår vandet skal udledes. På den måde kan Dryps unikke løsning ved hjælp af digital optimering bidrage til at reducere anlægsudgifterne i vandinfrastruktur. Investeringen i Dryp ligger i lige forlængelse af Triforks aktiviteter inden for Smart Building og IoT samt vores filosofi om at investere i innovative startup-virksomheder med internationalt potentiale,” siger CCO for Smart Building & IoT i Trifork, Søren Eskildsen.

Skridt på vejen til nye forretningsområder

For Aarhus Vand, som er medstifter og medejer af Dryp, er samarbejdet med Trifork et vigtigt skridt på vejen til udvikling af nye forretningsområder, som skal sikre økonomiske gevinster og styrke hovedforretningen. Vandselskabet ser involveringen i innovative startups som Dryp både som en god økonomisk investering og som en mulighed for at bidrage til teknologisk udvikling af vandsektoren. CFO i Aarhus Vand, Mads Bayer, ser det som et kvalitetsstempel og siger:

”Triforks investering er et klart bevis på, at vi kan tiltrække professionelle investorer, som kan hjælpe os med at skalere de startups, vi etablerer ved siden af vores hovedforretning.”

For yderligere information kontakt:

 • Peter Skovgaard Rasch, direktør i Dryp, tlf. 3020 6942, mail: pr@informetics.com
 • Søren Eskildsen, CCO Smart Building & IoT i Trifork, tlf. 5076 1100, mail: ses@trifork.com
 • Mads Bayer, CFO i Aarhus Vand, tlf. 8947 1143, mail: mads.bayer@aarhusvand.dk
Aarhus Vands kommende domicil bliver del af innovationsdistrikt for vand - 10. marts 2021

Aarhus Vand tager første spadestik til et nyt domicil i det sydlige Aarhus og bliver dermed første virksomhed i Water Valley Denmarks innovationsdistrikt - et epicenter for innovation på vandområdet.

 

Fredag d. 12. marts tager CEO Lars Schrøder og bestyrelsesformand Flemming Besenbacher, Aarhus Vand, første spadestik til et nyt domicil, der skal samle alle vandselskabets 230 medarbejdere under samme tag.

Domicilet, der står færdig i slutningen af 2022, er tegnet af Cebra Arkitekter. Totalentreprenør er Raundahl og Moesby, rådgivende ingeniør er Niras, og bygherrerådgiver er ERIK Arkitekter. Cebra Arkitekter og Raundahl og Moesby deltager i arrangementet, der finder sted fra kl. 9:15-9:45 på byggegrunden ved hjørnet af Hasselager Allé og Hasselager Centervej i Viby.

På grund af corona live streames arrangementet, men pressen er velkommen til at dække det fysisk.

Første virksomhed i innovationsdistrikt

Placeringen af domicilet er bestemt ikke tilfældig. Den hænger nøje sammen med, at Aarhus Vand er medinitiativtager til Water Valley Denmark, der er et innovationsdistrikt for vandteknologi, der i de kommende år etableres i området. Med etableringen af domicilet i det 70.000 kvadratmeter store område, der er afsat til innovationsdistriktet, bliver Aarhus Vand den første virksomhed i Water Valley Denmark.

Ambitionen er, at innovationsdistriktet vil tiltrække en række danske og internationale kommercielle aktører, forskning, startups og forsyninger, der kan accelerere viden, innovation og investering inden for vand og dermed understøtte dansk vækst og eksport. Med andre ord er visionen at skabe vandets svar på Silicon Valley i Aarhus.

Vand bliver synligt element

Aarhus Vands domicil bliver et ’vandhus’, hvor vand er et synligt aspekt i byggeriet. Regnvand bliver genanvendt til toiletskyl og vask i både administrationsbygningen og i de to servicehaller, ligesom regnvand bliver anvendt rekreativt på de udendørs arealer. Herved skabes et demonstrationsprojekt for håndtering af regnvand på egen grund.

Program for første spadestik d. 12. marts

Kl. 9:15: Velkomst og præsentation af programmet v. CEO Lars Schrøder, Aarhus Vand
Kl. 9:20: Tale v. bestyrelsesformand Flemming Besenbacher, Aarhus Vand
Kl. 9:25: Tale v. CEO Lars Schrøder, Aarhus Vand
Kl. 9:30: Tale v. CEO Carsten Raundahl, Raundahl og Moesby, totalentreprenør på projektet
Kl. 9:35: Tale ved arkitekt Mikkel Frost, Cebra Arkitekter
Kl. 9:40: 1. spadestik v. Flemming Besenbacher, Lars Schrøder, Carsten Raundahl og Mikkel Frost
Kl. 9:45: Afslutning v. CEO Lars Schrøder, Aarhus Vand

Du kan deltage i live streamingen fra arrangementet via linket her.

For yderligere information

Lars Schrøder, CEO i Aarhus Vand, tlf. 8940 1100, mail: lars.schroder@aarhusvand.dk

Aarhus Vands bestyrelse udvides med stærke vandprofiler - 29. oktober 2020

Aarhus Vand, der har 350.000 kunder og står over for en række nye, store anlægsprojekter, udvider nu bestyrelsen med de eksterne medlemmer, Hanne Christensen, CEO hos FORCE Technology og Bjørn Kaare Jensen, som er President hos European Water Association.

Aarhus Vands bestyrelse består i dag af ni medlemmer. Fem af bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af Aarhus Byråd, og af dem skal to være eksterne bestyrelsesmedlemmer. De tre øvrige skal være medlemmer af Aarhus byråd. Derudover er der tre medarbejderrepræsentanter og ét forbrugervalgt medlem af bestyrelsen. Byrådet har nu givet grønt lys til, at bestyrelsen udvides med yderligere to eksterne bestyrelsesmedlemmer, hvorefter der vil være fire eksterne bestyrelsesmedlemmer.

De to nye eksterne medlemmer, Hanne Christensen, President og CEO hos FORCE Technology og Bjørn Kaare Jensen, President hos European Water Association (EWA) har begge i mange år beskæftiget sig med vandområdet. Hanne Christensen bl.a. som mangeårig rådgiver og direktør i både Danmark og internationalt i det rådgivende ingeniørfirma Rambøll og Bjørn Kaare Jensen med en fortid som vice-direktør i GEUS og som formand for Danish Water Forum (DWF). Med disse to eksterne medlemmer suppleres bestyrelsen med vandfaglige kompetencer inden for bæredygtighed, klimatilpasning, innovation og digitale løsninger.

Baggrunden for at udvide antallet af eksterne medlemmer er et ønske fra Aarhus Vands direktion og bestyrelse om at tilføre yderligere faglig ekspertise til bestyrelsen på grund af de meget store og krævende projekter, virksomheden står overfor, og som kræver et aktivt og professionelt samspil mellem direktion, bestyrelse og ejer. Bestyrelsesformand i Aarhus Vand, Flemming Besenbacher, siger:

”Jeg er både glad og stolt over, at det er lykkedes at tiltrække to så stærke erhvervsprofiler til Aarhus Vands bestyrelse. De kommer til at bidrage med deres store vandfaglige indsigt i forhold til drøftelser og beslutninger om de store opgaver og projekter, vi står overfor. Blandt andet projekteringen af Aarhus Rewater, der skal erstatte Marselisborg Renseanlæg, og hvor visionen er at skabe et anlæg, der udover at rense spildevand udnytter ressourcerne i et omfang, der ikke er set andre steder i verden.”

Som følge af udvidelsen af Aarhus Vands bestyrelse er der også udpeget to suppleanter, og det er Marianne Ladegaard, som er Commercial Innovation Director hos Arla Foods og Ole Fritz Adeler, som er forsyningsdirektør hos HOFOR.

Udvidelsen med de to eksterne bestyrelsesmedlemmer betyder, at bestyrelsen også udvides med en ekstra medarbejderrepræsentant, og det er porteføljeleder Lisbet Ringgaard Davidsen.

For yderligere information

Kontakt Lars Schrøder, CEO Aarhus Vand, tlf. 8947 1100, e-mail lars.schroder@aarhusvand.dk

Fakta

Aarhus Vands bestyrelse:

 • Flemming Besenbacher, formand, professor Aarhus Universitet
 • Peter Hegner Bonfils, næstformand, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten
 • Ango Winther, medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokraterne
 • Almaz Mengesha, medlem af Aarhus Byråd for Venstre
 • Johanne Sønderlund Birn, virksomhedsejer
 • Hanne Christensen, President og CEO FORCE Technology
 • Bjørn Kaare Jensen, President European Water Association
 • Hans Pedersen, forbrugerrepræsentant, biolog og journalist
 • Dia Kjellerup, medarbejderrepræsentant, anlægsansvarlig
 • Henrik Frier, medarbejderrepræsentant, afdelingschef
 • Bjørn Rohde, medarbejderrepræsentant, HR-konsulent
 • Lisbet Ringgaard Davidsen, medarbejderrepræsentant, porteføljeleder

Se præsentation af bestyrelsen her.

Kampagne for rent drikkevand gør en forskel - 9. oktober 2020

Siden foråret 2020 har Aarhus Vand sammen med de private vandværker i Aarhus opfordret borgerne til at stoppe brugen af sprøjtegift i haven og være med i kampen for at beskytte vores rene drikkevand. Kampagnen er nu afsluttet med en undersøgelse, der viser, at aarhusianerne i stor stil vil droppe sprøjtegift.

Kampagnen ’Til kamp for det rene drikkevand’, som Aarhus Vand sammen med de private vandværker i Aarhus Kommune skød i gang i foråret, har henvendt sig til alle hus- og haveejere i kommunen. Kampagnen har kørt på de sociale medier og på genbrugsstationer og er blevet set af 132.000 personer. Altså af mere end hver tredje aarhusianer. Det glæder Bo Vægter, geolog i Aarhus Vand og én af drivkræfterne bag kampagnen, at budskabet er nået så langt ud, og især er han tilfreds med, at den også ser ud til at have effekt:

”Vi kan se i den undersøgelse, som har afsluttet kampagnen, at næsten hver tredje ud af fire adspurgte aarhusianere ønsker at lægge sprøjtegiften på hylden. 70 procent svarer, at de helt vil stoppe med at bruge sprøjtegift eller fortsat undlade at sprøjte. Og 17 procent svarer, at de vil nedsætte forbruget af sprøjtegift. Det er et meget positivt resultat, for vi har brug for, at haveejerne bidrager til at holde drikkevandet fri for giftstoffer. Det er nemlig sådan, at der bare skal 1 gram sprøjtegift til at forurene en families forbrug af vand i 80 år.”

Et andet markant resultat af undersøgelsen, der er foretaget i Aarhus Vands kundepanel, er, at mere end 80 procent erklærer sig enig eller overvejende enig i, at brugen af sprøjtegift i haven helt bør forbydes i Danmark.

Kampagnen har udover opslag med quizzer, konkurrencer og debat bestået af en række tips- og tricksvideoer, der viser, hvordan man kommer ukrudtet til livs uden brug af sprøjtegift. Og ifølge Bo Vægter er der god grund til fortsat at inspirere og motivere havejerne til alternative måder at bekæmpe ukrudt på:

”Vi skal have de private haveejere til at ændre adfærd – og ikke kun holdning, og vi skal have alle med. Derfor kommer vi til at styrke vores indsats over for beskyttelse af drikkevandet yderligere. Men når det er sagt, så vil et egentligt forbud mod brug af sprøjtegift i haven naturligvis være bedst, og det er aarhusianerne heldigvis enige i.”

Kampagnen kan ses her.

For yderligere information, kontakt:

Bo Vægter, bestyrelsesmedlem i VPU (foreningen for vandværkerne i Aarhus Kommune) og geolog ved Aarhus Vand
Direkte: +45 8947 1310. Mobil: +45 2920 9291
E-mail: bva@aarhusvand.dk

Aarhus Vand går all in på FN’s verdensmål - 7. september 2020

Aarhus Vand tager nu skridtet videre i forhold til bæredygtighed og bliver det første vandselskab i verden, der er certificeret inden for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Marselisborg Renseanlæg, der ejes og drives af Aarhus Vand, er blandt verdens mest bæredygtige renseanlæg. Anlægget er udviklet fra at være en enorm energisluger til i dag at producere dobbelt så meget energi, som det bruger på at rense spildevandet fra aarhusianerne. Energien sendes ud som grøn el og varme til forbrugerne.

Aarhus Vand udvinder også fosfor af spildevandet på anlægget, som sælges og bruges som recirkuleret gødning. Vandselskabet står, udover at producere drikkevand og håndtere spildevand, også for grundvandsbeskyttelse, forbedring af vandmiljøet og en lang række klimatilpasningsprojekter i kommunen. Fælles for opgaverne er, at bæredygtighed og cirkulær økonomi spiller en stor rolle, og selskabet har en ambition om at være helt energi- og CO2-neutral i 2030.

Fokus på bæredygtighed

Denne ambition kræver et markant fokus på bæredygtighed i alle dele af selskabet og i hele produktionskæden, og derfor tager Aarhus Vand nu skridtet fuldt ud og er som det første vandselskab i verden blevet certificeret inden for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det betyder, at selskabet bliver målt og vejet på, om man nu også er så bæredygtige, som man siger. Og selskabet skal føre bevis for, at man lever op til FN’s verdensmål på en række områder, der er centrale for Aarhus Vands virke. Det gælder verdensmålene 6 – rent vand og sanitet, 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund, 13 – klimaindsats og 17 – partnerskaber for handling.

For hvert af disse fire verdensmål har Aarhus Vand opstillet en række delmål, som alle kræver aktiv handling og løbende opfølgning. I denne uge har Det Norske Veritas så trawlet organisationen igennem på kryds og tværs og fået dokumentation for, at der er handling bag ordene. Det er nu mundet ud i en certificering, som CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder, er meget stolt af.

Certificering er kvalitetsstempel

”Certificeringen som et selskab, der gør en stor og vigtig indsats for miljøet og for, at Aarhus skal være en attraktiv kommune at bo i, betyder virkelig meget for os. Det er et bevis på, at vi gør det godt i forhold til FN’s verdensmål, og at vi har ambitioner om at gøre det endnu bedre. Det er samtidig et kvalitetsstempel, der har værdi i forhold til at tiltrække nye medarbejdere og samarbejdspartnere. Det betyder også noget for vores internationale engagement, for verdensmålene er i den grad kommet på den globale dagsorden,” siger Lars Schrøder.

Han påpeger, at certificeringen betyder, at Aarhus Vand vil stille krav til samarbejdspartnere og leverandører om, at de også arbejder aktivt for FN’s verdensmål og bidrager til en bæredygtig udvikling. Det betyder, at bæredygtighed og cirkulær økonomi er vigtige parametre i de projekter, Aarhus Vand står over for, for eksempel med etablering af et nyt domicil og Aahus Rewater, der i 2028 skal erstatte Marselisborg Renseanlæg.

For yderligere information kontakt

Per Bach, fagchef i Aarhus Vand, på tlf. 89 47 11 61 eller e-mail per.bach@aarhusvand.dk

Aarhus Vand indvier nyt vandværk i Beder - 19. juni 2020

Aarhus Vand indvier nu et nyt vandværk i Beder. Værket bliver en vigtig del af byen – både som leverandør af drikkevand og som et smukt bygningsværk, der er anlagt i byens park.

Vandværket, som hedder Bederværket, er tegnet af det aarhusianske arkitektfirma Cubo og er udformet som to sammenbyggede, teglbeklædte længehuse, der giver klare associationer til vikingetiden. Vandværket er placeret som en integreret del af byparken i Beder og kommer dermed til at skabe en naturlig samhørighed med lokalområdet.

Det nye vandværk afløser det gamle vandværk, der har 50 år på bagen, og som ikke længere lever op til de krav, der stilles til et moderne vandværk. Bederværket er udstyret med den nyeste teknologi inden for vandproduktion og lever op til de højeste krav, der findes, med hensyn til drikkevandssikkerhed. Det tekniske anlæg til behandling af grundvandet, inden det sendes ud til forbrugerne, er leveret af Vand og Teknik A/S, og totalentreprenør på projektet er Per Aarsleff A/S.

Fagchef for drikkevand i Aarhus Vand, Flemming Fogh Pedersen, siger om vandværket:
”Bederværket er bygget efter de samme principper som vores seneste vandværk i Truelsbjerg i det nordlige Aarhus. Her introducerede vi som de første i Danmark et helt lukket og sikkert produktionsapparat, eksempelvis med vandbeholdertanke i stål over jorden i stedet for underjordiske betontanke, der udgør en potentiel risiko for indtrængen af bakterier og forurening. Et koncept, som efterfølgende har spredt sig til hele landet. På Bederværket har vi udviklet konceptet yderligere og har stor fokus på innovation - blandt andet i forhold til at skabe et fleksibelt vandværk med minimale driftsomkostninger kombineret med maksimal drikkevandssikkerhed.”

Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, har store forventninger til, at beboerne i Beder vil tage værket til sig:
”Det gamle vandværk var hegnet ind, så der ikke var offentlig adgang til arealet. Vi ønsker, at det nye værk bliver et aktiv i lokalområdet. Det ligger lige op ad byparken i Beder i et åbent område, så man kan kigge ind ad de store ruder, der er i bygningerne, og se, hvordan man producerer drikkevand. Vi anlægger til efteråret stier og beplantning rundt om anlægget, så det bliver et attraktivt sted at opholde sig.”

Bederværket er en vigtig brik i Aarhus Vands planer for at sikre rent drikkevand til alle aarhusianere både nu og i fremtiden. I denne plan nedlægges vandværkerne i Lyngby og Åbo. Bederværket og Østerbyværket i Tranbjerg skal dække vandforsyningen i syd, Stautrupværket dækker midtbyen, og Truelsbjergværket, Kastedværket og Elstedværket dækker nordbyen. Regningen på Bederværket lyder på 67 mio. kr.

Videopræsentation

Se en videopræsentation af Bederværket og hør Flemming Fogh Pedersen og Lars Schrøder fortælle mere om værket: https://youtu.be/hMRmZZUkur8

For yderligere information

Kontakt Flemming Fogh Pedersen, fagchef i Aarhus Vand, tlf.: 8947 1340, e-mail: ffp@aarhusvand.dk

Henning Larsen designer verdens mest ressourceeffektive renseanlæg - 18. juni 2020

Aarhus Vand har indgået kontrakt med arkitektfirmaet Henning Larsen, der skal designe Aarhus Rewater, som erstatter Marselisborg Renseanlæg i 2028. Visionen er at skabe et anlæg, der udover at rense spildevand udnytter ressourcerne i et omfang, der ikke er set andre steder i verden. Derudover skal anlægget med sin beliggenhed tæt på byen og havet være et smukt vartegn for alt det, man kan i Aarhus på vandområdet.

Om få år har Marselisborg Renseanlæg for lidt kapacitet til at rense spildevandet fra et hastigt stigende antal borgere i Aarhus Kommune. Og da der ikke er plads til at udvide anlægget, der er nabo til Marselisborg Lystbådehavn, skal der bygges et nyt og større renseanlæg med en ny placering i området. Det bliver verdens mest bæredygtige og innovative renseanlæg, der udover at rense spildevand kommer til at producere overskudsenergi og udnytte ressourcerne i spildevandet i et omfang, der ikke er set andre steder, og som vil være til stor gavn for miljøet, borgerne og samfundet. I fremtiden bliver det for eksempel muligt at fremstille næringsstoffer, proteiner, fødevarer, kemikalier og grundsubstanser til sundhedsindustrien af spildevandet.

Aarhus ReWater skal udover at fungere som et ressourceanlæg bidrage positivt til byen og skabe en sammenhæng mellem by og havn. Det er arkitektfirmaet Henning Larsen, som sammen med et team bestående af Klinges Tegnestue, Topotek 1 og kunstneren Eva Koch har vundet udbuddet om arkitektrådgivning på projektet. Det er bl.a. sket på baggrund af en stærk strategi og vision for udviklingen af området, hvor anlægget skal ligge.

Aftalen med Aarhus Vand betyder, at Henning Larsen skal udarbejde en masterplan for området, designe anlægget, lave designmanualer og inkorporere samspillet mellem anlægget, byen, vandet og omgivelserne. Arkitektfirmaet skal sikre, at anlægget i videst muligt omfang åbner op mod omgivelserne og fortæller historien om vand. Og anlægget skal med en modulær opbygning kunne udvikle sig i takt med nye behov – både i forhold til den teknologiske udvikling og i forhold til kapacitet. Signe Kongebro, der er partner i Henning Larsen og ansvarlig for projektet, siger om opgaven:

”Vi er meget begejstrede for projektet, som vi mener kan udtrykke og forme mulige løsninger på nogle af vores tids mest presserende spørgsmål om samfund og byplanlægning i en bæredygtig verden.”

Signe Kongebro forudser, at anlægget vil blive en lige så populær destination i byen som det nye Moesgaard Museum, som Henning Larsen også har designet. Hun siger:

”Aarhus ReWater bliver en rekreativ destination i byen, hvor lokale og besøgende kan samles om vandet og lære om dets samfundsmæssige værdi og store betydning for vores fælles fremtid.”

Lars Schrøder, adm. direktør i Aarhus Vand, er enig: ”Jeg er sikker på, at Aarhus Rewater med en unik arkitektur og med sin beliggenhed tæt på byen og ha-vet bliver et smukt vartegn for alt det, vi kan i Aarhus på vandområdet. Det bliver meget mere end et teknisk anlæg. Vores ambition er, at der bliver et udflugtssted, der udgør et hængsel mellem byen og havnen, og hvor man kan se byen fra en anden vinkel og få indsigt i vandets verden og i en industri, som mange synes er spændende.”

Yderligere oplysninger

Lars Schrøder, adm. direktør i Aarhus Vand, på tlf. 8947 1100 og e-mail lars.schroder@aarhusvand.dk
Signe Kongebro, partner i Henning Larsen, på tlf. 8233 3068 og e-mail sik@henninglarsen.com

Regnvandet i Nye bruges til toiletskyl og tøjvask - 27. maj 2020

Grundvandsressourcerne i Danmark er under pres. I byen Nye, der er en forstad til Aarhus, skal der derfor som noget helt nyt udelukkende bruges renset regnvand – og ikke drikkevand – til toiletskyl og tøjvask. Onsdag den 27. maj tages første spadestik til det anlæg, der skal rense regnvandet fra tage, pladser og veje. Projektet er det første af sin art i Danmark, og der er tale om en innovativ regnvandsløsning, der sparer på drikkevandet og samtidigt skaber en spændende og moderne by.

I Nye er bæredygtighed i den grad i højsædet. Det gælder ikke mindst i forhold til at spare på de dyrebare grundvandsressourcer. Regnvandet fra tage, veje og grønne områder skal derfor bruges til toiletskyl og tøjvask, og på den måde sparer man næsten halvdelen af vandet. Byen er helt fra starten designet til at udnytte vandet som en ressource, og de stigende vandmængder som følge af klimaforandringerne vil derfor indgå som rekreative elementer i form af bl.a. søer og kanaler.

Det er den aarhusianske ejendomsudvikler Jørn Tækker, der står bag Nye, der i første etape vil bestå af 650 boliger og på længere sigt vil blive til en by med 15.000 – 20.000 indbyggere og op til 10.000 boliger. Et vigtigt element i at gøre Nye til et bæredygtigt samfund er at begrænse forbruget af grundvand. Derfor har Aarhus Vand i samarbejde med Tækker, Cowi og Silhorko udviklet en helt ny metode til at udnytte regnvand og drænvand i området, så det kan bruges til toiletskyl og tøjvask. En af idemagerne bag metoden er projektleder Mariann Brun fra Aarhus Vand. Hun forklarer:

”Vi tager regnvandet, som er samlet op i en sø, vi har anlagt, og renser det på renseværket, hvor behandlingen bl.a. sker i et særligt ultrafilter og UV-desinfektionsanlæg. Herefter sender vi vandet ud i boligerne via et separat rørsystem, vi har udviklet til formålet. Rørene er dimensionerede ud fra en beregning af, hvor stort behovet er for vand til tøjvask og toiletskyl, og de er farvede lilla, så de tydeligt adskiller sig fra drikkevandsrørene. Dermed minimerer vi risikoen for fejlkoblinger.”

Beboerne i Nye skal ifølge Mariann Brun ikke være bekymrede for, om der er vand nok til tøjvask og toiletskyl i tørkeperioder. Når der ikke er tilstrækkeligt med regnvand til rådighed, suppleres vandforsyningen med drænvand, der også behandles på renseværket.

Med den nye metode dækkes 40 procent af områdets vandforbrug af renset regnvand, som har fået betegnelsen ’sekundavand’. Det udtryk dækker over, at det er vand, der ikke er af drikkevandskvalitet, men som kan bruges til sekundære formål. Hele infrastrukturen, der skal lede det rensede regnvand ud til beboerne i Nye, er allerede etableret, og krumtappen i projektet - selve renseværket - står klar ved udgangen af 2020. Værket, som også kommer til at fungere som et besøgshus, er tegnet af LOOP Architects, og Silhorko står for procesanlægget.

I dag onsdag den 27. maj markeres det, at byggeriet af renseværket nu går i gang. Men på grund af corona bliver dette første spadestik vekslet til en digital informationskampagne om projektet, som man kan følge her på vores hjemmeside og på vores Facebook- og LinkedIn-sider.

 

Yderligere oplysninger

Jan Tøibner, pressechef i Aarhus Vand på tlf. 8947 1051 og e-mail jan.tøibner@aarhusvand.dk

Aarhus viser vejen for reduktion af drivhusgasser i vandsektoren - 15. maj 2020

Regeringen har et mål om, at vi i Danmark frem mod 2030 skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent. Ny opgørelse fra Aarhus Vand viser, at det inden for vandsektoren er muligt at nå dette mål.

Publiceret d. 15. maj 2020

Udledning af drivhusgasser – også kaldet CO2-udledning – er en af de helt store klimasyndere, der er skyld i, at kloden er ved at koge over. Aarhus Vand har derfor i mange år arbejdet målrettet på at reducere det udslip af drivhusgasser, der finder sted ved produktion og distribution af drikkevand og ved transport og rensning af spildevand. Og nu viser en aktuel opgørelse, at Aarhus Vands udledning af drivhusgasser er 77 procent lavere i dag end i 2008. Målet er at blive både energi- og CO2-neutral i 2030 – så produktion og distribution af drikkevand og transport og rensning af spildevand slet ikke belaster klimaet.

Der udledes især store mængder drivhusgas på renseanlæggene, og det er også her, den største gevinst er hentet. Især på Marselisborg Renseanlæg, der er et af verdens absolut mest bæredygtige renseanlæg, er der opnået et markant resultat. Anlægget er gået fra at være en stor energisluger for blot 10 år siden til nu at være en reel energiproducent af grøn energi. Anlægget producerer i dag 50 procent mere energi, end det forbruger – energi i form af el og varme, som sendes ud på det offentlige net. Det har Aarhus Vand opnået ved hjælp af en lang række energioptimeringer af blandt andet anlæggets beluftningsudstyr og ved at udvinde biogas af slammet. Afdelingschef i Aarhus Vand Lise Hughes ser derfor store perspektiver i denne transformation og siger:

”Det betyder, at Marselisborg Renseanlæg er meget tæt på at dække energiforbruget i hele vandkredsløbet i anlæggets opland – fra grundvandet pumpes op, behandles og distribueres - til spildevandet transporteres, renses og ledes ud i havet.”

Udover energioptimeringerne på Aarhus Vands renseanlæg er der hentet en væsentlig miljøgevinst gennem skovrejsning, der hjælper med at binde CO2. Skovrejsningen alene bidrager med en reduktion på 1.307 tons CO2 til Aarhus Vands klimaregnskab.

Tilsammen viser dette, at det kan lade sig gøre at skabe en energi- og CO2-neutral vandsektor i Danmark. Og det er netop budskabet fra CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder, der som næstformand i regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi i marts præsenterede en række anbefalinger for klimaminister Dan Jørgensen og miljøminister Lea Wermelin. Her var en af anbefalingerne, at de danske vandselskaber skal nedsætte energiforbruget kraftigt på rensning af spildevand og samtidig producere energi af spildevandet. Det vil have en stor positiv effekt på udledningen af drivhusgasser og på opnåelse af klimaneutralitet. Lars Schrøder siger:

”Det, at vi i Aarhus Vand har nedsat vores udledning af drivhusgasser med næsten 80 procent fra 2008, viser med al tydelighed, at der er store gevinster at hente ved at arbejde systematisk med energioptimering og cirkulær økonomi i den danske vandsektor. Men hvis vi skal have den fulde effekt, kræver det, at vandsektoren bliver samlet i nogle større enheder – altså at der sker en konsolidering. Hvis politikerne baner vejen for dette og give selskaberne mulighed for at investere yderligere i forskning og udvikling, tror jeg på, at vi kan leve op til regeringens mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.”

Yderligere oplysninger


CEO i Aarhus Vand Lars Schrøder, tlf. +45 89 47 11 00, e-mail: lsc@aarhusvand.dk
Afdelingschef i Aarhus Vand Lise Hughes, tlf.: +45 89 47 13 26, e-mail: lkh@aarhusvand.dk

Aarhus får ny skovsø - 28. april 2020

Regnvand fra Åbyhøj og Gellerup skal ledes til en ny, stor skovsø i Gellerup Skov. Søen skal forsinke vandet ved store regnskyl samtidig med, at den bliver et plus for både dyrelivet i skoven og som rekreativt element i området.

Publiceret den 28. april 2020

I disse dage begynder vi sammen med Aarhus Kommune forberedelserne til en ny sø i Gellerup Skov. I første omgang skal der fældes et mindre skovareal, og til juni rykker gravemaskinerne ind i området.

Formålet med søen er at opsamle det regnvand, som falder i de nærliggende separatkloakerede områder, så det forsinkes, inden det løber videre mod Brabrand Sø og Aarhus Å.

”Tidligere på året så vi, hvordan netop søerne omkring Aarhus reddede os fra oversvømmelse af midtbyen. Derfor har jeg set ekstra meget frem til realiseringen af det her projekt. Jeg er samtidig også sikker på, at den nye dimension, der tilføres skoven vil bidrage positiv til naturoplevelserne i Gellerup,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Hvis søen skulle vække interessen hos eventuelle kunstmalere, skal de finde det helt store lærred frem for at få plads til motivet. Søen bliver nemlig på størrelse med en fodboldbane. Den nye sø i Gellerup Skov skal rense og forsinke i alt ca. 12.000 m3 regnvand fra projektområdet, Åby Ringvej, Silkeborgvej, Christianshøj og den østlige del af Gellerupparken.

Naturlig vandrensning

Regnvandet fra Gellerupparken og området omkring Jeppe Åkjærs Vej bliver ledt under Silkeborgvej/Ringvejen gennem rør og ind i det åbne område, hvorfra det vil løbe videre i en nyetableret åben grøft gennem først en mindre sø og derefter ned til den store sø.

”Søen i Gellerup Skov tjener flere formål – dels renser den vandet for næringssalte, som ellers ville give algeopblomstring, og dels forsinker den regnvandet, så det ikke øger risikoen for oversvømmelser i Aarhus Å. Vi udformer i tæt samarbejde med Aarhus Kommune søen, så den bliver et flot, rekreativt element i skoven,” siger Lars Schrøder, direktør i Aarhus Vand.

Tilløbsstykke for skovens dyr

Gellerup Skov har ingen andre søer eller vandløb, derfor forudser driftsansvarlig for skove i Teknik og Miljø Gorm Halskov, at den nye sø vil blive et tilløbsstykke for skovens dyr. Når de kommer til søen for at drikke, vil de samtidig tage frø og insekter med sig, som helt naturligt vil slå sig ned omkring søen.

”Jeg er sikker på, vi allerede næste år kan se fisk, fiskehejre, ænder, og et rigt insektliv omkring søen,” siger han.

Selve skråningerne etableres med råjord. Det betyder, at den naturlige flora i området langsomt vil kunne etablere sig på skråningerne og søen integreres derved naturligt i området.

Fakta

Søen i Gellerup skov bliver ca. 8.000 m2 stor. Den får et udløbsflow på 95 l/s og et samlet forsinkelsesvolumen på 7.700 m3. Dermed er søen dimensioneret til at kunne håndtere regnmængder svarende til en 10-årshændelse.

For yderligere information kontakt:

Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, 21 94 72 57
Lars Schrøder, direktør i Aarhus Vand, 89 47 11 00
Gorm Halskov, driftsansvarlig for skove, Teknik og Miljø, 29 20 81 79

Vandselskaber udvikler fælles dataplatform - 20. april 2020

Vi udvikler nu sammen med VandCenter Syd og softwarevirksomheden Systematic en fælles dataplatform, der skal samle data på tværs og bane vej for videreudvikling af en digital vandsektor.

 

Publiceret 20. april 2020

Danske vandselskaber indsamler og anvender rigtig meget data i deres daglige virke med vandforsyning, spildevandshåndtering og klimatilpasning, og mængden af data vil vokse eksplosivt i fremtiden. En af de store udfordringer for vandselskaberne er imidlertid, at data ligger spredt ud over forskellige data-øer, hvilket gør det problematisk at bringe dem effektivt i anvendelse.

Det problem har vi sammen med VandCenter Syd sat os for at løse i samarbejde med softwarevirksomheden Systematic. I dette samarbejde har vi netop afsluttet et pilotprojekt, hvor vi har undersøgt, hvordan vi som vandselskaber kan være fælles om en dataplatform og samtidig adskille omkostninger og rå data i nødvendigt omfang. Det næste skridt er nu at få bygget et stærkt fundament med fælles, dokumenterede standarder og metoder, så kommende projekter på platformen kan udføres ensartet og effektivt.

Digitalisering baner vej for udvikling af nye løsninger

Hos VandCenter Syd ser IT og digitaliseringschef Anders Hansen frem til, at vandselskaber i langt højere grad kan arbejde aktivt med data for at effektivisere yderligere:
”Nogle af de udfordringer, som vandselskaber over hele landet arbejder med, er de stigende regnmængder, forurening af grundvandet og arbejdet med at drive den grønne omstilling. Alt sammen områder, hvor en fælles dataplatform kan få afgørende indflydelse og bidrage til fælles løsninger. Det betyder, at vi kan skabe nye ydelser og løsninger til kunderne.”

Jesper Kjelds, der er digitaliseringschef i Aarhus Vand, ser også store perspektiver i at gøre data tilgængelige og delbare via platformen, som har fået navnet OneWater - Water Informatics Platform:
”Vi arbejder løbende på at effektivisere vores processer, og her er en af nøglerne øget digitalisering. Med en fælles dataplatform får vi mulighed for let at tilgå, dele og forædle data, som kan give os et da-tabaseret beslutningsgrundlag for fx service, vedligehold og udskiftning af vores anlæg. Det vil bidrage til at reducere vores udgifter og øge vores produktivitet.”

Fælles og åbne data skaber værdi for flere

Samarbejde med nye parter er vigtigt for både Aarhus Vand og VandCenter Syd. For løsninger på komplekse udfordringer sker ikke alene med den viden, vi som vandselskaber har i dag. Derfor er det tanken på sigt at invitere andre vandselskaber, private virksomheder, universiteter og startups ind i OneWater-platformen. OneWater er baseret på åbne og standardiserede data, hvilket gør det muligt for parterne at dele de løsninger, der bliver udviklet, med hinanden. Jo flere data, der er at arbejde med, jo bedre kan der udvikles løsninger til gavn for kunderne og vandsektoren i både ind- og udland.

For at forstå og udnytte potentialet i digitalisering og anvende teknologier som fx kunstig intelligens og machine learning må der skabes adgang til den nødvendige erfaring, viden og inspiration. Her kan Systematic bidrage:
”Når man begynder at anvende data på tværs af vandselskaber, bygger fælles løsninger og drager fordel af big data til machine learning, kunstig intelligens og alt det andet, så har man virkelig taget et godt skridt videre i arbejdet med at drive en effektiv og sikker vand- og spildevandsforsyning i Danmark. Systematics ekspertise ligger blandt andet i at indsamle og sammenstille data på tværs af systemer og teknologier og at anvende disse data til at finde løsninger på komplekse problemer, fx via machine learning og forecasts. Vi kan dermed hjælpe vandselskaberne med at få værdi ud af deres data,” siger Flemming Thomsen, der er Group Senior Vice President i Systematic.

Yderligere oplysninger

 • Aarhus Vand: Digitaliseringschef Jesper Kjelds, tlf.: +45 89 47 12 99, e-mail: jesper.kjelds@aarhusvand.dk
 • VandCenter Syd: IT og digitaliseringschef Anders Hansen, tlf.: +45 40 80 84 96, e-mail: ahh@vandcenter.dk
 • Systematic: Group Senior Vice President Flemming Thomsen, tlf.: +45 25 44 98 41, e-mail: fbt@systematic.com
Drop sprøjtegift i haven - 21.03.2020

40 procent af alle undersøgte vandboringer i Aarhus indeholder rester af sprøjtegift. En del af forureningen skyldes haveejeres brug af sprøjtegift. Derfor skal kampagnen ”Sprøjtefri”, der skydes i gang den 22. marts i anledning af ”Vandets Dag”, engagere borgerne i kampen om rent drikkevand og få dem til at droppe giftsprøjten.

Coronakrisen og det fine forårsvejr får nu mange til at kaste sig ud i havearbejdet. Så snart de grønne fingre kribler, kan det dog friste haveejerne til at bruge sprøjtegift, når indkørslen eller haven skal blive pæn igen oven på en fugtig vintersæson. Det er både nemt og tidsbesparende. Der er bare det problem, at vi i Aarhus Kommune bor oven på vores eget drikkevand og selv én dråbe sprøjtegift kan trænge ned i grundvandet og forurene det. Derfor lancerer vandværkerne i Aarhus nu kampagnen ”Sprøjtefri”.

Kampagnen blev første gang lanceret sidste år og var en øjenåbner for mange aarhusianere, fortæller geolog i Aarhus Vand Bo Vægter, der er bestyrelsesmedlem i foreningen bag kampagnen - VPU, der består af vandværkerne i Aarhus:

”Da vi sidste år opfordrede aarhusianerne til at droppe sprøjtegiften i haverne, viste det sig, at mange ikke vidste, at de bor oven på deres eget drikkevand. Og at deres brug af sprøjtegift i haven kan sive ned i grundvandsressourcerne, som er kilden til vores drikkevand. Bare 1 gram sprøjtegift kan forurene en families forbrug af drikkevand i 80 år.”

Kampagnen blev sidste år vist på Facebook til mere end 70.000 unikke borgere i Aarhus, og VPU’s egne undersøgelser blandt 1.400 kunder viste, at mange har ændret holdning og nu er imod brugen af sprøjtegift i haver. Og mange er efter at have set kampagnen positive over for et decideret forbud mod brug af sprøjtegift. Bo Vægter siger:

”Der er sket en stor holdningsændring til brugen af sprøjtegift i haverne. Det så vi efter vores kampagne sidste år og ligeledes i forbindelse med de mange underskrifter på et borgerforslag, der går på at forbyde salget af sprøjtegift, som netop nu skal behandles i Folketinget. Det er rigtig positivt. Vi kan levere rent drikkevand til forbrugerne i dag, men for at sikre, at der fortsat er nok rent og sundt drikkevand i hanerne, er det vigtigt, at alle er med - både nu og i fremtiden. Det kræver ikke blot en holdningsændring, men også, at vi rent faktisk ændrer vores adfærd. Derfor er kampagnen stadig yderst relevant”.

Vandets Dag er startskud for kampen for rent drikkevand

Derfor er tiden nu kommet til at skyde kampagnen i gang igen med fokus på, at ikke blot holdningen, men også adfærden i forbindelse med brug af sprøjtegift bliver ændret for at sikre rent drikkevand. Med budskabet om, at bare 1 gram sprøjtegift kan forurene en families forbrug af drikkevand i 80 år, skydes kampagnen i gang på den internationale FN-mærkedag ”Vandets Dag” den 22. marts. Kampagnen vil være synlig på Facebook, hvor haveejerne får gode råd til at bekæmpe ukrudt og alger uden brug af sprøjtegift, og de kan finde mere viden om, hvor skadeligt sprøjtegiften er for vores drikkevand. Efter coronakrisen vil kampagnen også være synlig på genbrugsstationer og på vandværker rundt omkring i Aarhus.

Millioner til grundvandsbeskyttelse

Der bliver fra vandværkernes side hvert år investeret flere millioner på at beskytte drikkevandet i Aarhus, og vandværkerne leverer fortsat drikkevand i en god kvalitet. Men det kan blive svært at finde nok rene boringer til indvinding af drikkevand i fremtiden, fastslår Bo Vægter:

”Der bliver allerede gjort et stort stykke arbejde med at beskytte drikkevandet i Aarhus Kommune. Det sker ved at indgå aftaler med ejere af landbrugsjord og via skovrejsning på de sårbare områder. Men det er enormt vigtigt, at vi også får byområderne med. For borgerne bor oven på deres egen grundvandsressource, og derfor skal vi samarbejde om at sikre det rene drikkevand - både nu og i fremtiden. Det har den bedste effekt, når vi alle står sammen.”

Fakta om kampagnen

På Facebooksiden ”Sprøjtefri - Nej til sprøjtegifte i haven” bliver der gennem kampagneperioden lavet opslag om, hvordan man som haveejer kan gøre sin have sprøjtefri. Også på hjemmesiden ”Beskyt drikkevandet - gør haven sprøjtefri” kan haveejerne få tips og gode råd til havearbejde uden brug af sprøjtegift og information om, hvor farligt sprøjtegift er for vores drikkevand.

For yderligere information, kontakt:

Bo Vægter, bestyrelsesmedlem i VPU (Vandværkerne i Aarhus) og geolog i Aarhus Vand
Direkte: +45 8947 1310 · Mobil: +45 2920 9291
E-mail: BVA@aarhusvand.dk

Aarhus bliver epicenter for vandteknologi - 07.01.2020

Aarhus Vand samler alle medarbejdere i et kommende nyt domicil og baner sammen med Aarhus Kommune samtidigt vejen for etablering af et innovationsmiljø inden for vandteknologi.

Aarhus Vand har før jul købt en 37.000 kvadratmeter stor grund i Viby til sit kommende nye domicil. Grunden ligger i området ved Hasselager Allé/Hasselager Centervej tæt på krydset ved Genvejen og Skanderborgvej.

Det nye domicil samler alle medarbejdere under samme tag og bliver desuden katalysator for at etablere et innovationsdistrikt for virksomheder, startups og forsknings- og vidensinstitutioner inden for vandteknologi. Inspirationen kommer fra lignende innovationsmiljøer i blandt andet Agro Food Park med fokus på fødevare-innovation og IT-byen på Katrinebjerg.

Det nye domicil til Aarhus Vand skal huse alle virksomhedens 235 medarbejdere. Ambitio­nen er, at der i tilknytning til domicilet skabes rammer, der kan huse startups, forsknings- og vidensinstitutioner og filialer af store danske vandteknologiske virksomheder.

Med placeringen i Aarhus Syd kommer Aarhus Vand nemlig til at ligge tæt på mange af de partnere, som virksomheden arbejder tæt sammen med i Den Danske Vandklynge. Det er en national klynge, der arbejder på at udnytte det forspring, Danmark har inden for vandområdet, og som understøtter dansk vækst og eksport gennem innovation og teknologiudvikling.

Initiativtagerne til klyngen er virksomhederne Grundfos, Kamstrup, Danfoss, AVK, Systematic og Aarsleff og forsyningsselskaberne Aarhus Vand, Hofor, Biofos og Vandcenter Syd.

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, er glad for det nye initiativ om etablering af et innovationsmiljø inden for vandteknologi:

”I Aarhus Kommunes erhvervsplan understøtter vi etableringen af et innovationsdistrikt for vandklyngeaktører i Aarhus. Vi kan noget ganske særligt i Danmark og er blandt de førende i verden i forhold til at løse verdens vandudfordringer, der indgår som et af FN’s verdensmål. Og mange af de virksomheder og vidensinstitutioner, der er med helt fremme, ligger i Østjylland og tæt på Aarhus. Så jeg har store forventninger til, at vi her skaber et innovationsmiljø, der vil give genlyd også internationalt.”

CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder, supplerer:

”Med købet af grunden i Aarhus Syd og med partnerskabet med Aarhus Kommune baner vi sammen vejen for etablering af en braintrust inden for vandområdet. Vi ønsker at skabe et innovationsdistrikt, hvor aktørerne i Den Danske Vandklynge samles for at udvikle fremtidens løsninger gennem forskning, uddannelse, udvikling, test, demonstration og kommercialisering. Det vil få meget stor betydning for udvikling og eksport af dansk vandteknologi.”

Erhvervsområdet til Aarhus Vands nye domicil og til et innovationsdistrikt for vandteknologi er pt. under lokalplanlægning. Udarbejdelse af lokalplanen vil blive forestået af CF Møllers Tegnestue. Aarhus Vand har kort før jul valgt et entrepriseteam til det nye domicil, som består af entreprenørfirmaet Raundahl og Moesby, arkitektfirmaet Cebra og rådgivningsfirmaet Niras.

For yderligere oplysninger kontakt:

CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder, på tlf. 8947 1100 eller e-mail lars.schroder@aarhusvand.dk

Kampagne for rent drikkevand går rent ind - 05.08.2019

Siden foråret 2019 har Aarhus Vand sammen med de private vandværker i Aarhus Kommune opfordret borgerne til at droppe brugen af sprøjtegift i haven og være med i kampen for at beskytte vores rene drikkevand. Selvom der stadig venter en stor opgave i at ændre folks adfærd, viser de første resultater fra kampagnen nu, at mange har taget den positive opfordring til sig.

Klima og miljø fyldte meget i valgkampen. En af de ting, der var værd at bemærke, var det store fokus på handling - at tiden ikke længere er til blot at tale om klima og miljø. Tiden er til at gøre noget ved det. At det handler om at gøre noget har også været centralt for kampagnen ’Til kamp for det rene drikkevand’, som VPU (foreningen for vandværkerne i Aarhus Kommune) skød i gang i marts. Kampagnen henvender sig til alle hus- og haveejere i kommunen. Bo Vægter, bestyrelsesmedlem i VPU og geolog i Aarhus Vand, gør status:

”Vi kan se, at vi er lykkedes med vores målsætning om at involvere og motivere borgerne. De har forstået det vigtige budskab: ’Stop med at bruge sprøjtegift i haven, for det siver ned i jorden og kan forurene vores drikkevand’. Borgerne har engageret sig positivt i kampagnens opslag på Facebook og Instagram. Opslagene har blandt andet bestået af en række tips- og tricks-videoer, der viser, hvordan man kommer ukrudtet til livs uden brug af sprøjtegift. En undersøgelse af kampagnen, som vi har lavet, viser, at borgerne i høj grad ser videoerne til ende og kommenterer på dem.”

Aarhusianerne kommer med ind i kampen for rent drikkevand

I VPU er der stor tilfredshed med den holdningsudvikling, der er sket hos borgerne i løbet af kampagnen. Undersøgelsen viser, at der siden marts er flere borgere i Aarhus Kommune, der nu siger, at de aldrig kunne finde på at bruge sprøjtegift i haven. Halvdelen af de adspurgte er enige i udsagnet: ’Jeg kunne aldrig finde på at bruge sprøjtegift’, hvilket er en stigning siden kampagnens start i marts. Derudover er der en stigning i antallet af borgere, der mener, at brugen af sprøjtegift i haven bør forbydes for tid og evighed i Danmark. Bo Vægter siger:

”Kampagnen ser ud til at være gået rent ind hos mange. Borgerne har engageret sig i kampagnens kernebudskab, og vi kan se, at der er sket en positiv holdningsændring. Men der er ingen tvivl om, at vi stadig har en stor opgave foran os. Sagens kerne er, at vi jo skal have alle med, og vi skal have de private haveejere til at ændre adfærd – og ikke kun holdning. Derfor kommer vi til at styrke vores indsats over for beskyttelse af drikkevandet, og vi vil blive ved med at inspirere og motivere borgerne til alternative måder at bekæmpe ukrudt på. Når det er sagt, så vil et egentligt forbud mod brug af sprøjtegift i haven naturligvis være bedst. Vores undersøgelse viser, at hele 82 procent af de adspurgte er enige i dette. Det er jo sådan, at der bare skal 1 gram sprøjtegift til at forurene en families forbrug af vand i 80 år.”

For yderligere information, kontakt:

Bo Vægter, bestyrelsesmedlem i VPU (foreningen for vandværkerne i Aarhus Kommune) og geolog ved Aarhus Vand
Direkte: +45 8947 1310. Mobil: +45 2920 9291
E-mail: bva@aarhusvand.dk

National vandklynge fremmer innovation og eksport af dansk vandteknologi - 11.06.2019

Danmarks største virksomheder inden for vandområdet etablerer en vandklynge, der skal være et nationalt samlende initiativ til udvikling og fremme af dansk vandteknologi.

Klyngen skal arbejde på at udnytte det forspring, Danmark har inden for vandområdet, styrke eksporten og skabe nye arbejdspladser i den danske vandsektor.

Initiativtagerne til klyngen er virksomhederne Grundfos, Danfoss, Kamstrup, AVK, Aarsleff og Systematic og vandselskaberne HOFOR, BIOFOS, VandCenter Syd og Aarhus Vand. Klyngen ønsker at styrke udviklingen af den danske vandsektor og opbygge et nationalt og globalt øko-system af ildsjæle, innovatører, forskere og beslutningstagere, som sammen skaber markante samfundsmæssige og kommercielle resultater.

Samtidig vil gruppen tage større ansvar for og bidrage til at nå FN’s Verdensmål – i særdeleshed på vandområdet. Initiativet fokuserer i første omgang på centrale udviklingsområder og bidrager til at udvikle det danske øko-system for vandløsninger. 

”En femtedel af verdens befolkning bor i områder med vandmangel, halvdelen af drikkevandet bliver spildt, før det når frem, og globalt set bliver 80 procent af al spildevand ledt ud i havet uden at blive renset. Der er hårdt brug for løsninger på disse problemer, og her kan vi noget ganske særligt i Danmark. Vi er ganske enkelt blandt de førende i verden i forhold til at løse verdens vandudfordringer,” siger Flemming Besenbacher, formand for Aarhus Vands bestyrelse og en af initiativtagerne.

Klyngen, som officielt hedder ”Den danske vandklynge”, vil række ud til eksisterende partnerskaber, organisationer, virksomheder og andre interessenter for yderligere at styrke Danmarks førerposition.

”Vand og klima er nogle af verdens største udfordringer, og vi kan noget ganske særligt i Danmark. Ved at gå sammen i nye partnerskaber kan vi skabe nye løsninger, styrke den danske eksport og gøre en vigtig forskel i verden, ” siger Mads Nipper, CEO, Grundfos.

Også Kim Fausing, CEO i Danfoss, ser store perspektiver i samarbejdet: ”Sammen med de øvrige parter i Den danske vandklynge ønsker vi i Danfoss at bidrage til at fremme FN’s mål for bæredygtig udvikling, og vi har netop udvalgt FN’s mål nummer 6 om rent vand og sanitet, som et af de mål vi har særlig fokus på”.

For yderligere information kontakt:

Miljøminister og borgmester støtter kampen for det rene drikkevand i Aarhus - 12.04.2019

Et stort antal aarhusianere har reageret positivt på budskabet i en kampagne, der opfordrer dem til at holde haven fri for sprøjtegift. Dermed er kampen for det rene drikkevand i Aarhus kommet godt i gang. Og nu har miljøminister Jakob Ellemann-Jensen og Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard, også meldt sig ind i kampen.

På Vandets Dag d. 22. marts blev informationskampagnen ”Kampen for det rene drikkevand” skudt i gang af VPU, som er en forening for vandværkerne i Aarhus Kommune. Kampagnen vil have aarhusianerne til at droppe brugen af sprøjtegift, når de bekæmper ukrudt i haven og indkørslen. Bare 1 gram sprøjtegift kan forurene en families forbrug af drikkevand i 80 år. Bo Vægter, som er bestyrelsesmedlem i VPU og geolog i Aarhus Vand, siger:

”Foråret er det tidspunkt på året, hvor aarhusianerne tager hul på havearbejdet – og for manges vedkommende dermed også sprøjtegiftene. Den adfærd vil vi ændre med den nye kampagne, hvor vi opfordrer borgerne til at stå sammen i kampen for det rene drikkevand. En husstandsomdelt folder forklarer, hvor vigtigt det er, at vi sammen beskytter drikkevandet. Derudover består kampagnen af info, tips og tricks på Facebook, der viser, hvordan man kan komme ukrudtet til livs uden brug af sprøjtegift.”

Det er ifølge Bo Vægter endnu for tidligt at tale om konkrete resultater, men han kan konstatere, at man er kommet godt fra start. Næsten 25.000 facebookbrugere har set kampagnen, og den har givet en meget positiv respons. Lige nu glæder han sig over, at miljøminister, Jakob Ellemann-Jensen og borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, også er kommet med i kampen:

”Rent drikkevand er noget, der kræver, at vi står sammen. Derfor er det vigtigt, at vi får så mange som muligt med. I den sammenhæng er det klart, at kampen kun bliver styrket af, at vi har byens og én af landets førende politikere med os.”

Rent drikkevand er en menneskeret

Både Jakob Ellemann-Jensen og Jacob Bundsgaard mener, at rent drikkevand er en menneskeret og noget, der er behov for, at vi værner om. Det ligger også i Jakob Ellemann-Jensens besked til haveejerne:

”Vi bor oven på vores drikkevand i Danmark. Så vælg riven, skuffejernet eller andre miljøvenlige våben, når du er i haven for at fjerne ukrudt. Det tager måske lidt længere tid. Men på den måde kan du give dit bidrag til at sikre rent drikkevand i hanen til alle. Nu og i fremtiden.”

Jacob Bundsgaard, som forholder sig til, at der er fundet rester af sprøjtegift i 40 procent af de vandboringer, der er undersøgt i Aarhus, kan ikke være mere enig. Han siger:

”I Aarhus har vi rent og velsmagende drikkevand, og det kan vi være stolte af. Det kommer dog ikke af sig selv. Vandværkerne gør et stort arbejde for at beskytte vores alles drikkevand. Men de har brug for hjælp. Så drop brugen af sprøjtemidler i haven og vær med til at sikre rent drikkevand.”

Nødvendigt med kampagne

Kampagnen for det rene drikkevand i Aarhus fortsætter henover sommerperioden, da det er her, der bliver brugt mest sprøjtegift i private haver. På Facebooksiden ”Sprøjtefri - Nej til sprøjtegifte i haven” bliver der gennem kampagneperioden lavet opslag om, hvordan man som haveejer kan gøre sin have sprøjtefri.

Også på hjemmesiden ”Beskyt drikkevandet - gør haven sprøjtefri” kan haveejerne få tips og gode råd til havearbejde uden brug af sprøjtegift og få information om, hvor farligt sprøjtegift er for vores drikkevand. Næsten 25.000 facebookbrugere har indtil nu set kampagnen. Samlet set er opslag og videoer blevet vist mere end 65.000 gange, og næsten 3.500 har set kampagnevideoen helt færdig. Derudover er der lige nu 213 kommentarer, 81 delinger og næsten 600 reaktioner på kampagnen.

I forbindelse med, at kampagnen blev skudt i gang, er der udsendt en spørgeundersøgelse, som dækker hele kommunen, om kendskabet til konsekvenserne ved at bruge sprøjtegift i haven. I undersøgelsen svarer 46 procent, at brugen af sprøjtegift i haven bør forbydes i Danmark. Men samtidig svarer 56 procent, at sprøjtegift i nogle tilfælde er nødvendigt at anvende.

Til trods for, at hovedparten af de adspurgte bor i områder med drikkevandsinteresser, ved kun 8 procent med sikkerhed, at de bor oven på deres eget drikkevand. Ifølge Bo Vægter understreger dette nødvendigheden af at komme bredt ud med informationskampagnen.

For yderligere information, kontakt:

Bo Vægter, bestyrelsesmedlem i VPU og geolog i Aarhus Vand
Direkte: +45 89471310
Mobil: +45 2920 9291
E-mail: bva@aarhusvand.dk

Aarhus går ind i kampen for det rene drikkevand - 21.03.2019

Nye undersøgelser viser, at der er fundet rester af sprøjtegift i 40 procent af alle de vandboringer, der er undersøgt i Aarhus Kommune. Derfor opfordrer en ny kampagne fra de lokale vandværker i kommunen haveejerne til at komme ind i kampen og stoppe med at bruge sprøjtegift i haven.

Foråret er lige om hjørnet. Det betyder også, at de første tegn på ukrudt er begyndt at vise sig i indkørslen og i haven. Med udsigt til at skulle stå med riven, hakken eller skuffejernet i flere timer er en del haveejere fristet til at bruge sprøjtegift i stedet for.

”Men det er en rigtig dårlig idé. Vi bor nemlig oven på vores eget drikkevand her i Aarhus Kommune. Det betyder, at når vi bruger sprøjtegift i vores haver, kan det ende i grundvandet og forurene grundvands-ressourcerne, som er kilden til vores drikkevand. Bare 1 gram sprøjtegift kan forurene en families for-brug af drikkevand i 80 år,” siger geolog Bo Vægter, bestyrelsesmedlem i VPU, som er en forening for vandværkerne i Aarhus Kommune.

Vandværkerne kan konstatere, at der er fundet rester efter sprøjtegift i 40 procent af boringerne. Der investeres allerede årligt millioner i drikkevandsbeskyttelse fra vandværkernes side, men det er ikke en kamp, de kan klare alene. Derfor er de gået sammen i en ny kampagne for rent drikkevand og sprøjtefri haver.

Bo Vægter uddyber: ”Borgerne i kommunen er blevet bedre til at droppe sprøjtegiftene de seneste år, men hvis vi skal sikre, at vi alle – også i fremtiden – kan drikke rent vand direkte fra hanen, er det nødvendigt, at vi alle er med i kampen.”

Kampen for rent drikkevand søsættes på Vandets Dag Kampagnen ”Til kamp for det rene drikkevand – drop sprøjtegift i haven” skydes i gang på Vandets Dag, d. 22. marts. Kampagnen består af en husstandsomdelt folder i udvalgte områder med et klistermærke, som alle, der støtter op om kampen, kan sætte på postkassen for at vise, at de holder deres haver sprøjtefri.

På Facebooksiden ”Sprøjtefri - Nej til sprøjtegifte i haven” vil der gennem kampagneperioden bl.a. blive lavet opslag om, hvordan man som haveejer kan gøre sin have sprøjtefri. Også på hjemmesiden ”Beskyt drikkevandet - gør haven sprøjtefri” kan haveejerne få tips og gode råd til havearbejde uden brug af sprøjtegift og information om, hvor farligt sprøjtegift er for vores drikkevand.

Bo Vægter håber, at mange husejere vil være med i kampen for det rene drikkevand: ”Vi gør i forvejen meget for at beskytte drikkevandet i Aarhus Kommune. Mange tusind hektar landbrugsjord beskyttes mod sprøjtegift via aftaler med ejerne og via skovrejsning. Der er byer på en del drikkevandsområderne, og derfor skal vi også samarbejde med haveejerne. Jo flere vi er, desto bedre bliver det for drikkevandet. Nu og i fremtiden.”

For yderligere information, kontakt:

Bo Vægter, bestyrelsesmedlem i VPU og geolog ved Aarhus Vand
Direkte: +45 8947 1310 · Mobil: +45 2920 9291
E-mail: bva@aarhusvand.dk

Aarhus Vand baner vejen for eksport af dansk vandteknologi i Indien - 11.01.2019

En delegation fra Aarhus Vand rejser i næste uge til byen Udaipur i den indiske delstat Rajasthan som led i en promovering af danske vandteknologiløsninger. Indien, som snart har flere indbyggere end Kina, er et af de lande i verden, der har størst mangel på drikkevand, og landet lider under dårlige sanitetsforhold.

I Aarhus Vand er tabet af vand fra vandboring til forbruger blandt det laveste i verden. Tabet er på under 6 procent, mens vandtabet i Indien er enormt, og i mange områder er der derfor katastrofal mangel på rent drikkevand. Samtidigt lider landet under dårlige sanitetsforhold, og i Udaipur renses kun 30 procent af byens spildevand. Også her kan Indien lære af Aarhus, hvor al spildevand renses, inden det ledes ud i søer, åer og hav. Og hvor renseanlæggene oven i købet producerer energi af spildevandet, som sendes ud til forbrugerne i form af grøn el og varme.

Derfor tager tre medarbejdere fra Aarhus Vand i næste uge til Udaipur for at mødes med blandt andre indiske byplanlæggere og udviklere inden for vandområdet. Formålet er at promovere en række vandteknologiske løsninger, som Aarhus Vand har udviklet i samarbejde med virksomheder som Grundfos, Danfoss og AVK, og som har bragt Aarhus i front på verdensplan inden for vandområdet. Det er løsninger, som blandt andet kan hjælpe Udaipur med at få skabt en stabil vandforsyning, hvor der er vand alle timer i døgnet og alle ugens dage. I dag er der kun tryk på drikkevandssystemet få timer dagligt, og visse steder ikke engang dagligt. Derudover kan de danske løsninger hjælpe med udvikling af effektive renseanlæg, så det i fremtiden bliver muligt at rense al spildevand og samtidigt producere energi baseret på de ressourcer, som spildevandet indeholder.

Aarhus Vands deltagelse er et led i en 4-årig samarbejdsaftale mellem Aarhus og Udaipur på myndighedsniveau, som Aarhus Kommune er ansvarlig for. Samarbejdsaftalen skal være med til at forbedre relationerne mellem Indien og Danmark og skabe forbedringer på vandområdet i Udaipur. Derudover understøtter samarbejdet den danske vandsektors eksportmuligheder i Indien gennem øget samhandel. Miljøministeriet, Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi og vandsektorens brancheorganisation DANVA anslår i Vandvision 2025, at der er et globalt potentiale til at fordoble eksporten af den dansk vandteknologi fra 15 til 30 mia. kr. og skabe 4.000 nye arbejdspladser frem mod 2025. Det er Udenrigsministeriet, som finansierer samarbejdet gennem udviklingsmidler.

Fagchef i Aarhus Vand Flemming Fogh Pedersen siger om baggrunden for Aarhus Vands deltagelse:

”Vi har i Aarhus Vand stor erfaring og viden om sikker vandforsyning og effektiv spildevandsrensning, og denne knowhow bringer vi ind i samarbejdet. Man kan sige, at vi er videnspartner og en slags ambassadør for danske vandteknologiske løsninger i Indien. Vi får vores udgifter til deltagelse i samarbejdet dækket af Udenrigsministeriet, og det er den danske ambassadør i Indien, Peter Taksøe-Jensen, som har peget på os og Aarhus Kommune som partnere i myndighedsarbejdet. Rollen som ’vandambassadør’ har vi også med succes påtaget os i USA gennem Water Technology Alliance. Det er med til at udvikle Aarhus Vand som virksomhed, at vi udover at levere rent drikkevand, rense spildevand og udføre klimatilpasning i Aarhus, skaber øget vækst ved at påtage os internationale opgaver, som vi har fuld finansiering til. Det er også vigtigt for os at understøtte FN’s verdensmål for bæredygtighed, og her kan vi sammen med vores samarbejdspartnere gøre en forskel i Indien i forhold til at sikre rent vand og sanitet til alle.”

Delegationen fra Aarhus Vand er i forbindelse med besøget inviteret til at fortælle om dansk vandteknologi på erhvervstopmødet ”Vibrant Gujarat Summit” d. 17. – 20. januar, hvor også statsminister Lars Løkke Rasmussen, miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og den indiske statsminister Narendra Modi deltager.

For yderlige information

Flemming Fogh Pedersen, afdelingsleder og fagchef Aarhus Vand, tlf. 8947 1340, e-mail ffp@aarhusvand.dk
Læs mere om Aarhus Vands internationale engagement på www.aarhusvand.dk/international
Læs mere om myndighedssamarbejdet