Intet liv uden vand. Vand er en af de mest fundamentale kilder til sundhed for mennesket, byen, naturen og havet. Behovet for rent vand er universelt - alle steder, til enhver tid. Rent vand er i dag en knap ressource, men forvalter vi det rigtigt, rummer det et uendeligt potentiale for at skabe en fremtid med trivsel og liv – globalt og lokalt.

Vores historie startede ved brønden på Store Torv i Aarhus, hvor byens vandkilde blev forurenet af spildevand, som skabte et dødeligt koleraudbrud. Katastrofen blev anledning til stiftelsen af Aarhus Vandforsyning i 1872, som banede vejen for at fremtidssikre muligheden for det sunde liv.

Siden har vi formet et bæredygtigt vandkredsløb i Aarhus, der i dag inspirerer på international skala. Med kredsløbet i centrum gentænker vi måden, hvorpå potentialet i vand realiseres til gavn for klimaet og til glæde for os alle sammen.

Alt dette er lykkedes, fordi vi er passionerede omkring vand. Gennem opfindsomhed og forpligtende fællesskaber arbejder vi hver dag for at levere innovative løsninger, der fremtidssikrer et balanceret vandkredsløb som rammen for et sundt liv og diversitet i naturen. Aarhus Vand skaber sundhed gennem rent vand – til mennesker og planeten.

Bliv klogere på Aarhus Vand